‘n pijtbåo i LeuL

20150701_144451Jeg å ånga ha vöre åt LeuL ida o hä håijr et dell åovanliheijta att vä fäLes där, men idag håva vä et hatt na välöftit å djära ötan vä håva schLåssa bårt tijd å penninga.  Pottjen ha honne va’aL fi’ir å i håRt år å han töck om ”minånen” den man sij opå film å opa datorn så vä fåor in å såg opå döm opå bio. (I veijt att hä var grannvä:re eut, men ha man lova så ha man lova). Ättåt så djing vä opa LeuLmaRtnen opa Ståorgaton å titte opa grejen – I feck ju mest ra’aL opp åt ången att et rö’ör ållt ‘n så:g. Seda så djing vä opp dell dåomtjörka för hvorenda gang vä våra åt LeuL så vell ången fåra dijt. I tråo att ‘n ha ärvt intresse å sij tjörken frå mä, för I djill å sij vöre hä sij eut den, ötan att våra ensch nalta relischö:s. Hä var i par som djifte sä ine tjörka så vä djing däda gåode snörovasst. Ötaför så klättre bå’å ånga ine i träd å I satt å njeut ine skogga.

Vä hann vä å do’opp smörgå:sen å ånga ha ite gLass’n å vä ha vandre ine Norra Hamn å vä ha handLe opa sta:n. Jeg schöLv breuk et få mä så mötje grejen, men I fann i par såolgLasö:gom opa rea som I var ändå gåode nåjd vä. Då I hedd opå mä döm ine bil’n så ra:Le Pottjen dell: ”Du vart snygg, mamma. Du ser ut som en kille”.  A:s!

Bild'n jen få symbolise:r vöre geudat man va'aL som lä:rar då man som ett kan schLappen å då hä jär sommar'n.
Bild’n jen få symbolise:r vöre geudat man va’aL som lä:rar då man som ett kan schLappen å då hä jär sommar’n. Man kond handel lappa jen opa’n affär ine Strandgalleria. Jeg tåo I kort för å va’aRn eleva mijn åt höst’n.

Lev å må!

Annonser