Rikemansch/fattimansch

Eijn ga’ang i veckon breuk I ita lave FLecka nagerscht å sistgangen jen så ha vä fonne åt restaurangen där man, ä’ätt el före man ha ite, kan gå bake ‘n  båll å sLå opå’n för å få ne: ‘n ine i ho:L. Hä finnch aLitan ho:Lom opa ba:na den.

20160921_120900

I ha et ensch veta om att man ha konnt ita den, men hä jär herregu gåo mat där. Buffé, så man få väLe vo man vell håva. I breuk ita grönfåore å så nalta kött, fisk å groijta – ‘n sali bLandning. SalladsbåoLe dömesch lova I jär bäste i sta:n.

I töck å om att hä jär ‘n restaurang för å’åll. Hä jär varschelkLe:da å märkeskLe:da som sett ötvä hvorander, å ‘n schLåssaårv som jeg pass å in. Däremot hurvese I nalta åt han som spell’d marsankrämen opa armen sen å som seda skråpa ihåop ‘e vä ‘n stje: å åt opp ‘e.

Lev å må!

Annonser

‘N gåo raggmunk förläng lijve.

20160919_164537

Nest åss så försök vä (el jä konna läsa ”I få döm ander att åtminschtone försök”) ita tjöttleust opa måndåggan. Meatless Monday kå:l döm ‘e opa engelska, men opa måLe våre va’aL ‘e väl ”tjöttleust”.  Vöresomhelst, så jär ‘e mötje schwårare än vo man kan tråo för ånga mijn kLåga na så gudihimmeln opa mat’n I djä:r. Öng’ren håll I å va’aL geudat åt hvor da, å I ra’aL rejnt ut sagt då ‘n böre att ‘n et töck om hä I ha gjåort – fastän I djä:r mat’n så I veijt att ‘n sko töck om ‘e.

Om I schöLv feck bestäm så skull I djära auberginen, zucchini el vegetariska groijtom men hä jär et lönt vä dömjen heijm. I låga grönsakren å pråov noija grejom då I hav resten så öng’ren kan ita hä. FLecka nöges ita hä I lågga dell, men hon veijt bätter än å säg att a ett töck om na. Vo a jä:r iställe? Hon seg: Det var gott, men konsistensen var lite märklig”. Hä jär i åoL hon ha lärt sä ope Hortlax. I garante:r hä.

Häijn tåo lä’äng å komma fram dell men I sa’a ine bil’n att vä skul ita päropannkakon dell midda å bå’å börje – eijn ha’a ite ne så mötje nest föräldren mijn å den ander ho’oRL vo den annar sa’a å ho:L vä. I tjänd vöre bLånn pumpe ine ådra ine skåll’n.

Då vä komm heijm tänkt I att JEG velld ändå håva päropannkakon så I djåoL smet’n men I steijke päropLätten å kåoke sylt’n å serve:re. Pottjen titte opåd ‘e å frå:ge vo hä va:r å I schwåra opa schwenschka ”raggmunkar”. Då ‘n ha’a småkka förschttogga ra’aLe ‘n dell: RAGGMUNKAR ÄGER.

FLecka åt, men no farul’n kåm en kommentar om konsistensch’n.

Lev å må!

 

EU å jeg

hem-t-bryssel

I ha vöre bå’åRt nager dåga. Å I ha kömme dellbaks nöges I lägg dell.

I ha vöre åt Bryssel å hä va vöre beschwällit att tåga sä dijt. Förschtganga vä skull fåra (i marsch) så ha geudskålla sprängt sander fleugplats’n så hä vart åssit bårte reijsa. Seda pLane:re döm om ålltihåopen dell juni å då strejke pilo:ta så hä vart åssit bårte den reijsa häller. Men nö, om måndagen så tåo vä oss bårte LeuL dell Stockholm och velle jä veta na? Då vä satt opa pLane åt Belgien, så mede:l döm åss att hä var tekniska probLemom vä motora så hä var bara å kLijv å: då döm et feck lö’öft vä a:se den. I ha sagt ‘e förr – I jär et relischö:s, men no ha I tänkt fLeijr ga’ang att hä ha vöre vår Herre som et ha vellt att I skull fåra åt Bryssel…. Då döm båoke om åss nagar tijm ättåt så satt I mä opa pLane vä nagar fjärilom ine måggan sko I villit ertjänn.

Men vo ha I djåort? Ja, poängen vä reijsa den var å lär mä (å trette ander lärarom) meijr om EU. Vä ha vöre opa parlamente, ine kommischåon å opa Sveriges ständiga beskickning – vo hä då kan heijt oåa Må:le våre – å vä ha träffe to parlamentarikom – ‘n Jakop Dalunde å ‘n Jens Nilsson.  Vä feck å trä’äff a Cecilia Malmström – kommischonä:Rn våre – å I breuk et våra så impone:re å ander, men gudihimmeln vo hon jär dukti dell å arbeijt. Trevli var a å.

För egen deijl så ha’a I nager saker I skull djära i Bryssel å I ha djårt döm å. I ha sitt Manneken Pis, ite belgiska vofflom (I nöges tjö:p mä i järn för å konna djära dom schöLw), I ha ite Belgisk chokLa å jeg som et dreck ö:Le ha drocke ö:L. Nager stottja sko I åovillit ertjänn.

 

I ha däremot et sitt eijn enda brysselkå:l å et heller eijtt enda brysselkäx.

Lev å må!