Vöre jär ‘n Ernst?

I jär et så relischös å mä, hä sko jä veta. I töck att man sko våra snell vä ander å så naijn ga’ang få man åt att naijn jär snell dellbaks. Man sko våra snell, trevli å hjöLpsam å hä lä:r I ba:na mijn. Hä räck.

Fastän I ha schwårt vä tanken opa HimmeLn så  finn I mä schöLw då å då opa i ställ där I va’aL reijnt övertoijge att FankuL’n båo… I Pijtstan verk ‘n båo opa fLeijr stä’all.

IMG_20160825_165807

FLecka men sko djära om rumme sett.  Vä sko handel noija möblom å noija tapetrom, å fastän a jär dukti å bra öte meste hon jä:r så kan a et bestäm sä om na. I håll å va’aL geudat. I veijt et vöre ma’ang affärom vä ha vöre å sij opa tapetren men åssit do:g. I djiv förschLa:ga å hon seg: ”Nja, det är liksom inte jag” el ”Jag kan inte se mig själv med den färgen”. Fåtta jä?

Lev å må!

Annonser

I jär dellbaks…

Hä ha töije mä trij år men nö jär I dellbaks. ”Voda?” håijr I att jä frå’åg….  Ja, siståra jen hav I arbeijte ine ’n boij oppätt pijtäLva och no ha I trivtes gåode väL den, å no hav ’e fonnese grejen å skrijv om, men då hä jär ’n litar skåoL så kan I ju et skrijv om na stömLat naijn ha gjåRt ötan att han el hon tjänn åt sä för väL. Å jä sko veta vöre mötje I ha hå:le in vä…

Men nö, nö ha I bört om å jo’obb ine ståorskåola vä håva ine stan. I älsk ’e.  Et veijt I ju nö om I kåm å ladd opp na mötje jen, el om ’e ensch fensch naijn som vell läsa vo I waller om, men om I sko våra ä:Li så broij I mä et så mötje. I jä:r häijn för mä.

Ba:na mijn ha honne böre skåoLa å ida. Pottjen ha bört ope hä döm kå’ål seksårs o FLecka böre ope ståorskåoLa vä mä, fast vä ha lova att et råop å vi’ink åt hvorander. Vä sko ne’eck å åssit meijr. Vä få väl sij vöre hä va’aL vä hä.

I förmåna öngerången men igårkwällst  då I velld att ’n skull gå å lägg sä att no var ’e ju bara å sova för ’n skull ju våra så tråijtt då I skull väck ’n dagen ättåt. Velle jä veta vo ’n schwåra mä? Han jär schLeug för ’n sa’a: MEN mamma, väck mä et i så fall….