GåmmaL? Jeg? Men du då!

Hä var i tag seda, I veijt, men hä ha vöre beschwällit å finn åt naijn work å naijn inspiraschåon å skrijv jen. I håll tumma att I ha fonne ‘ne.

index

Ätt I ha’a schLeute jo’obb å ha’a hämte Pottjen ope förschkåoLa så fåor vä opa koopera. Et för att vä behövd na – jä tjänn säkert åt jä, men tjy:l’n våre jär full, men hä fensch åssit å ita. Å fastän vä et skull håva meijr än naLta så ha I ‘n ba’anvangen fullt då I kom öte kassa.

Hä satt ‘n noij ång ka:r ine kassa å I bö’örd, som I ållte jä:r, vä å sä’äj att I ha’a töije to possom å han schLåo in döm å bö’örd å dråga grejse mett jöning kassamaschi:n. Då ‘n ha’a fäLe fråge ‘n mä om I ändå et ha’a töije nagar possom (fast ‘n var bårte LeuLhålle tråo I för et tåLa ‘n måLe våre). I sa’a att hä var ändå förschte I ha’a sagt åt ‘n å då schwåra ‘n att häijn vä minne var ändå som ‘e var. I förschökt å lätt opp stämingen vä å schwåra att I ha’a å probLema vä å komma ihåg grejen å veta jä vo faruLn den seg åt mä? Han titte opå mä å sa’a: ”Men ja är ju ung!”

I ho:L mä för å skra’att, men I frå:ge ‘n vo ändå ‘n meijne vä hä å om ‘n meijne att kå:L mä gåmmal å han märt väl vorsch ‘n var på väg, men ‘n kond som et ondvijk hoLe ‘n ha’a gräfte åt sä. Då ‘n öppne monn kom föLjande eut: ”Nej, nej. Inte är du gammal, men i jämförelse med mig….”. Chefen hansch som ståo ine post’n råope åt ‘n att ‘e no ändå var dags å våra töst. Vä få väl sij åt vöre lä’äng ‘n få våra kwa:r…. Att kall’n opa bild’n ha töije ne skylt’n jär bara ‘n tillfälligheijt, hahaha.

images2

Nesta gang I skrijv så sko I berätt för jä om då jeg å Han I båo lave våor åt Rom å löckese vä bedrift’n å va’aL välsigne.

Lev å må (å I ha sankne å skrijv åt jä som läsa häijn. I sko bätter mä)

Annonser