…. å så var ‘e kLaRt (å betaRt)

the-grinch

I hav som et have na julstämning i år heller. I jär som Grinch’n ine båoka å ine filmen. El som ‘n Ebenezer Scrooge för jä som våra eller å meijr beläst än ander. Hela julaftasmårgan så tjänd I att no ha’a hä vöre gåode gott bätter å få våra ine såoLa vä spanjåora.  Hä vart ändå trevLit å FLecka å Pottjen våor nå’åjd vä hä tomt’n kom vä, fastän eijn bårtij döm sorre så I holl å va’aL geudat. Hä var’n snillebLixt att fåra ne vä kLappa da:n före så hä et djick å ensch öppen na heijm nest åss.

Pottjen jär väldansch nåoga då hä djäll vo man kan å et kan ita, å få’å ‘n na ine monn som han et töck om så böre ‘n lå’åt som om ‘n jär dell å spoij. Då djäll ‘e å finn åt ‘n hink el komma snabbt vä handa så ‘n få spott eut. I går så feck I rä’ädd goLve bårte röbetssallad, löjrom, dill, senapen, sylta, lök’n – han jär schLäkt vä fa’aRn men som i heijLt lijv ha sagt ”Jär ‘e lö:ken jen?” Bråorn men kan intoijg hä om jä et tråo mä – kLaddkakon vä After eight-mintkaken, å ‘n stji:v å laks.

hämta (3)

I veijt et vo jä tö’öck jär vikigast opa juLbåoLe men för mä så jär sallat’n bäste bårte ållt. No jär ju laks’n gott å, men hä kan man ju ita då man vell under åre. Stjinka ijt I opa smörgå:sen om mörrna hvor da om åre så hä lå’åck mä et häller. I ha pråove å djära sallat’n ‘n missommar men hä var nåKt nanting. Han I båo lave töck stjinka jär bäst, FLecka töck laks’n å Pottjen – gormanden våre  – hå:l hart att ”leverstastatej” jär ende som sko våra opa båoLe.

(Nö då I ha skreve häijn kLaRt så kom I opå att ägghaLven jär na som I förknipp vä jul å som nöges finnes opa båoLe).

Annonser

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s