Häijn vä ballansch’n

Söijn graciöst såg e et eut då I foll, män jä få visuell hjöLp. (Bild’n jär stöLe från YLE).

I töck hä pass sä å tåLa eut om stjidder-kärriär’n men nö då geudskålla täveL i Fa:lun.  Då I var lit’n töckt I att hä var reijnt råoLit å fåra å stjidder ine elljusspåre milla Furulund å Hortlax – å I var gåode bra om I få säj ‘e schöLw (å hä få I). Bland sistganga I åkt var ope Strömbacka för vä ha’a ju ‘n Sven-Erik Pajala som lärar å han töckt om (å töck no om än) å stjidder.

3435866_800_450 (1)
Häijn jär Toini Rönnlund å hon hav et na å djära vä inLägge jen, men I åkt å för lä’äng seda.

Då I schLeute skåoLa så schLeute I å å’åk å, för I bådd i Amerika i tag å då var’e ju som et na snö å då I kom dellbaks så fannsch ‘e anne å djära. Å å:ra dji’ing. Delles I sett lave FLecka men å hon ha honne va’aL fir eL fäm år å I få e ijL att vä sko no ändå fåra eut å stjidder å dreck varmschokLa:d’n å ita smörgåsa meda vä sett opa i leggunderla:g.  Je:g jär åller na håLvhjärte sko jä veta – hä jär ållt eller åssit – så I fåor åt LuLe å tjöft mä i paket vä noija stjiddrom, to par å ståva, pjäxen för to å i håRt tusen kråon. I tråo att I feck leggunderlage opa tjö:pe.

Då vä kom heijm packe I in ållt ine bil’n men å så fåor vä ope elljusspåre i Furulund där ‘e et soijd na åt Hortlax. I feck opå mä pjäxen, sno:L opå mä stjiddren, hann nasom et få tag i ståvan före I holl å få:L iheL mä.  I ha et riktigt grepp om att häijn vä ballanschen et jär som å cyckel. Man tapp förmåga om man et opprätthå:L ‘n. Vä fåor et så langt den ganga.

Elljusspå:re i Rosvik

Hälga backe så feck I konskap om att vä ha’a i elljusspår ine boijn där I bå’ådd så hä tjändes som åonödit att fäLes bårtaför äLva för å trä’än opp balansch’n men. Så, I packe in fLecka å stjiddren ine bil’n å fåor ope Hedvalla där spåre jä:r. ProbLeme var att spåre var rätt oppför i berg. Vä bå:r stjiddren rätt opp å då vä kom som högst opp så bö’öRd ‘e å soijd neför så gudihimmeln. I stjicke å fLecka förscht å seda satt I å. Ätt femtan meter så foll fLecka å I kåm backe som ‘n pLogbil å et kond I sta’an. I nögese heva mä bårte spåre ine skåogen för å få stopp opa ekipage. Ha’a I et djåort hä, då ha’a et fLecka men hatt to beijn å to armom ida.

blocket.logo_

Vo hende? I spänd å mä a:sa opa pjäxen, schLänte dellbaks dell bil’n å fåor heijm i onschken. Opå ättmiddan så fannsch ‘n annonsch opa BLåcke å redan samma kwe:L var ‘n kwi’inn bårte Boden som kom å hämte döm. Nöförtid’n så sett I ine soffa å si då ander å’åk å I jär nåijd vä hä.

Lev å må!

Annonser

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 45. I båo lave to ba:n som gnäppas jämt men som våra gullat ötemilla. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s