Hä jär et bara foggla som konna fLe’eug

Samsung-Galaxy-S5-cracked-screen-fix-nyc

I jo’obb ju opa Boijn å hvor morga nöges I fåra bårte boijn där I båo å I veijt eksakt vöre lä’äng hä ta å tjö’ör över Sju:schmark, Råosfårsch å KLöver’n för å komma fram. Då na he’end – som att Pottjen va’aL schu:k – så nöges I pLane:r opa i anne vijs. Om tijsdagen så fåor I ne vä ången dell föräLdren mijn opa Storfors å I ha’a gåode brått. Siste I djåoL  var å frå’åg FLecka om a behövd na pänningom å hon jär et dåmm så hon sa’a att no veld a håva nager kråon. Då I leijte åt port’n ine väska så la’a i noij-telefon med opa take å jä konna ju förstå vorsch häijn schLeut…..  Jåda, hon feck ‘n schLant å I fåor åt Älvsbyn. 

Hä jär et mötje trafik milla Pijt å Älvsbyn, men I mött to lastbilan som tjo’oL nera hvorander å vinddrage tjändes ine bil’n. Då sist’n passe:re så small e dell ine bakleuka å I hant tä’änk att no var ‘e väl märklit å få i steijnskott den bak, men då I et broij mä om steijnskotta så schLäppt I hänna. 

Då I kåm fram dell jobbe å gå in å et finn åt telefo:n men så förstå I ju vo steijnskotte den va:r. Telefo:nfaruL’n bLåst å:! I mindes et vorsch I var å då I tjo:L om sträcka den så fann I et åt ‘n. I fåor nest länschman å anmält vo I ändå ha’a löckese vä. Men veta jä na? Döm ri’ingd att naijn ha’a fonne åt mobil’n men i Kwarnbäcken å pershåon jen ha’a lämne in ‘n å hä var bara å hä’ämt ‘n opa staschåon i Pijtstan. I var nalta nervös då I vänte opa å få sij ‘n för hä jär ju bara gLa:se öte noijmobila å I tjo’oL ändå hundratju….. nitte tjilometer i tijma. 

Bara nalta ha’a gått sander – nalta bårtskråpa ine pLast’n å gLase ha’a sprocke ine i hörn men annarsch var ‘n som noij. Pissvecka men vart bra. ‘n stand i alla fall…. 

Lev å må!

Annonser

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s