No jär ‘e konschtit

I båo lave ‘n konschti foggel. Åller nanschtin hav han vijse naij intress som häLst för å båka na el djära na ine tjö:ke – han vell et ensch må’åL å tapesche:r. I ho:l å schwi:m å då ‘n ringd åt mä i gåromkwäLst bårte jobbe. OM I nanschtin ha’a ställts inför frå:ga om ‘n skull ställ sä å djära ‘n tå’årt så skull I ha djisse opa ‘n töcken jen GM V8-modäll (hä jär verklit ‘n tå’årt):

LS1-Cake-1-640x480

I säxtan år så håva vä föRts åt, han å jeg å hä ha vöre jett ötemilla å hä ha vöre en prövning ander gangom, men som ‘e ve’erk så få vä vänt eut hvorander å sij hvem bårtij åss som vander vijdare först. Under åra jen så hav ‘n bjöde mä opa heijmlågga mat’n ‘to: (2) ga’ang som I åller kåm å gLöijm – hä gå et, I ha försökt.

Förstganga I var heijm nest ‘n, så bjeud ‘n opa kåoketorsken å päron. Åssit meijr. I vart väl varken mätt ell impone:re, men I seg som farmåora men breuke sä’äg: Han ha’a väl gåoda pussom. Annar ganga skull ‘n djära köttfärschsås’n å spagetti å den faruL’n stäkt opp färsch’n å schLåo i ‘n burk å heijtsalsa. Hä vart gåode stäRt vell I lova jä. FLecka, som var lit’n skråLe lä’äng å vä:L.  Dell råga opa ållt så eijnvi:s ‘n sä än i denna dag vä å heva ne spagetti ine kå:lvattne å leta hä kåok opp seda. Så sko man väl ändå et djära?

Vöresomhälst, så ring’d ‘n åt mä i gåromkwäLst å frå:ge om vä ändå et ha’a nager marängbottnom heijm för han skull håva tårta vä sä opa jobbe. Tårta! Vä sä! Tårta! Han fråge vöre man skull djära å no sko jä tråo att han ha’a vöre opa koopera å handle grädd’n, mandarina å chokLa: för å dekore:r naLta å marängbottna. I kom heijm precijs då han fåor opa jobbe å I feck sij konschtvärke å hä var grannt. Vä bLåkke:re vägen våre vä bilan så I hann et tåga i kort, men han ha’a använt karamällfärg å pepparmyntsolle ine grädd’n å heve chokLa å mandarin om hvort anne kreme tårta. Han var grann å konditorn var nåijd.

Vöre I nö sko få ‘n å fortsätte vä ba:na jen veijt I et. I tag tacksamt emåot tipsa.

Annonser

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s