DEFA el Calix? DuRt vart ‘e.

intagskabelI skreijv ju sist att I arbeijte gåode mötje för standa å att I et hinn vä så mötje anne än å fåra opa jobbe, komma heijm å gå å lägg mä.  I vaL då få lägg dell att I ha vöre så överarbeijte att I ha et riktit fått na å funge:r ötaför jobbe. Om fredagen då ha’a ‘e snö:e då I fåor åt Boijn å I tänkt et na meijr öte hä:, men då I skull heijm så sa’a haijn som I båo lave att han kond hä’ämt Pottjen opa förschkåoLa så I bödd et stjönd mä däda. Sakt å djåort. I sta:ne å rensche pappra mijn, städa opp öta Pepsi Max-börka mi’ijn å knorra opå delles kLåkka vart meijr än vo I ha’a satt motorvärmar’n opa.

Då I djick eut så tänkt I att no var ‘e gåode varmt öte löfta fastän vä håva november’n, å I steuve in väska opa se:te, hedd å mä djacka å starte opp bil’n å fåor. Hä var naLta schLäntat å hä schLåo naLta ine däcka – hä levd om gåode mötje om I sko våra ä:Li. Ratchonäll som I jä:r så tänkt I att då I tjo’oL dell jobbe om mårgan så tjo’oL i över Hälleström, Sjulsmark, Råosfors å eut ötva KLöver’n å där jär ‘e ju vinterväg å I låtses att I täveL i schwenska rallyt där I far i fLygande fLäng å hä breuk bögg opp snön å ijs’n opa stänkskydda. I sta:ne däför opa ‘n parkering ine kolschwårtmörkre å sparke å ijs’n runt bil’n, men et schLeute ne leva om.  Ätt i tag vart ‘e töst å I sa’a et så mötje åt gobben då I kom heijm, ötan I åt, å så la I mä å såov för I var  tvungen åt Bod’n om lördagen.  Hä ha ju vöre varmt så I ha et broijtt mä om å koppel bil’n öte väggen, å om söndagen gLöijmd I då bårt ‘e.

anslutningssladdDå I kom åt jobbe igårommårgan så fann I et åt kabelhellsicke den å I leijte å leijte å I vart ondare å ondare, delles I kom iho:g att I ha’a ‘n dell ine koffeRt’n, men då I löckes dråga fram a:se den å sko dell å heva in ‘n så jär hela monstöcke öte motorvärmar’n bå’årt…. Hä var ju schLadd’n som schLåo sönna under bil’n å et na i:js. Hä var et råoLit å bö ring heijm åt bilmekaniker’n men å säg ‘e som ‘e var. Han använd et mötje åoLa vanLitvijs, men hä var minder då.  Då I skull förkLa:r vo: som ha’a gått sander så vart ‘n geudat då I et kond använd termer som ”grenledningssats” å intagskabelsats”. Å et gjåoL I lijve hansch enklare då I et kond stjillnen opa DEFA å Calix – konna jä hä? I sa’a att I trådd att I ha’a DEFA då I no ändå skullt ha kömme iho:g om hä ha’a heijte som Kalix.

Et faruL’n kond man ändå resone:r sönna, töckt ‘n å då I fåor heijm så ha’a I leijte opp bästprijse opa grejen opa ne:te å ka:pe kostnen vä häLft’n å då var ‘n nåijd. Så nåijd dellåmägen att ‘n låga hänna opa minder än ‘n tijm.

Å fastän I kan, så ha I et påpe:ke att no fankuL’n var ‘n DEFA I ha’a.

Lev å må!index

 

Annonser

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s