Le:v a el jär a dö:?

spinning_clock

Hon le:v, men I hi’inn åller oppdate:r sijda jen, å hä jär et för att I et ve:l, men I wo’ork et. I jo’obb å I jo’obb å sistveckon jen så ha I jobbe för to: – jä veta vöre man kan ita för to:? I arbeijt för to, å hä jär et så jett å hinn vä hä man skoL då. Så, I stijg opp kLåkka tjugo över fäm å I kåm heijm bake fäm om kweLan å I dåij kLåkka å’ått ätt I ha jobbe ‘n stand ötva tjöksbåoLe mett. Om söndågan så låga I mat’n så hä sko finnes fäLat då I kom heijm. Hä va’aL et så mötje vellöftit djårt jen heijm, men hä jä:r et mä na, om I sko våra ärLi.

I tjö’ör ju hvor da åt ÄLvsbyn å jä sko veta att hä he’end nåo mötje grejen hvor da så att I skull konna skrijv ‘n båok om ållt waller I få våra vä om. I vell ju fortsätte å jo’obb så I kan sorte:r bårt hälft’n bårte grejen vä eijn ga’ang. Hä rä’äck dell å få skra’att ändå.

I passe:re ‘n töckenden viltåoLöck  – å hä var je et na råoLit i sä för ‘n sto:räLg låg dö opa sijda om vägen å bil’n som ha tjort ini’i ‘n var gåode kanöffLe fram. I kond bara et håll mä för skratt då I hamne bake bärjar’n å I såg att opa registreringsskylt’n ståo hä å läsa REN. REN? Hä var ‘n rikti viltåoLöck.

Då I ståo opa koopera igår ne’e boijn så skull I heva dellbaks korgen men då I skull betåLa å just då I skull löft opp korgen böj sä gobben bake framöver å I var ne:r å schLå dell’n ope skå’åll’n. I urschäkte mä väldeliga opa schwenschka – som man jä:r, å han schwåra opa måLe våre att et gjåoL hä ju så mötje, å då I vänd mä om för å betåLa så sa’a ‘n åt freua sen  (å I vejt et vo:för) att storstassfåLke (=jeg) sko et komma åt ÄLvsbyn å handel å dräpa befolkningen…..

Lev å må!

Annonser

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s