Hakkårscha å diarré

Hej opå jä.

I veijt et men hä jär som att I et ha na energi kwar om kwellan för å skrijv na opa bLåggen jen – fastän hä he’end mötje som I skull konna skrijv om. I jo’obb opa ‘n så litar skåoL neu så hä tjänsch som om åll skull veta hvem ‘e var som var stömLat om I skreijv na. Å hä sko jä veta, att I skull no konna foijL interne:te jen vä grejen som I sku bö förmeddel.

Ötaför fönschtre mett opa jobbe så sij i ‘n töckeden sandlå’å: – ‘n töcken grön eijn där kommun hev sand’n så hä fensch dell hansch då hä va’aL schLäntat opa gå:L’n. Opa a:se den så ha i anne a:s spreije dijt i hakkårsch å fennsch hä na som I håta meijr som symbåL än hä? Nä,  hä sko jä veta, att hä fennsch et. I ring’d opa kommun å feck numre åt vaktmästar’n å I sa’a vöre hä va:r å I ba’ad ‘n gå eut å må:L över ‘e. Tjugo minu:t ättåt var ‘e måLe å kLart. ProbLeme jä:r att ‘n måLe åojämment vä diarrébrunfärga så nö kan I et ti’itt eut ötan å tä’änk opa stjit’n. I håta diarré nasom leka mötje som I håta rasistsymbåLa.

(I nöges bara få infLijk jen att fastra mijn, a Siv se:g bajjaré åt stjitsjuka – I töck hä lå:t bätter än diarré)

IMG_5176

I ha som et titte eut opa ‘n vecko seda hänna vart ”årne”. I gLä:d mä åt jåoLgLåoben I fann ine i förrå: fullt funkschonell å som I bar opp dell rumme mett före naijn såg mä. I ha ållte önschke mä ‘n töcken å nö ha:v I eijn – åtminschtone delles naijn vell håva å:t ‘n.

I mårran, om ‘e et he’end na, så sko I berätt för jä om då I fåor åt LeuL ida vä Pottjen. I work et ensch tä’änk opå ‘e ikwe:L. I bLåotjä:rL ine skåll’n men böre å pulse:r……

Annonser

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s