Töstnen tåLa

photo(182)Hä tåo förte år, men I ha för första ganga tappe råijsta men. I vä:s hä I vell håva fram, men et låt man schLeug et. Eleva mijn ha ömke å skratte om hvortanne, å I förstå döm. I låt ju som sakt et så schLeug. I veijt vo:för I ha vorte skra:L. I stjuLd ‘e opa skåogen. I sko förkLa:r.

Pottjen, som töck om å båka, å jeg ha vöre ålldeles alle:n jen heijm sedan om fredagen. Om lördan frå:ge ‘n om vä ändå et skull båka na å som vanLit så ha’a I na gammelsmör som vä nögese använd opp.  Jeg, min arma faruL, kom opå idén att vä skull fåra å pLåkk 2 liter å lingon för å båka lingonkakon som jär så herregu gåo att hä jär som å ita kåla. Jä tråo mä et, men hä jär sant hä I seg.

photo(181)

Vorsch fennsch lingona? Ine skåogen. I jär et naijn töcken den skogsmulle ötan I töck mest om å gå in då I jär eut. Skåogen jär grann då man passe:r ‘n i hundra, men hä fennsch bjärn, moije, å fLeijr stottja ha dranke ine moijra som fennsch den eut. För att et tåla om att hvorenda da så kan man läsa om döm som gått bårt sä ine skåogen, å fastän döm våra åtte år gåmmal så veijt I att I nöges sij bil:n men för å våra säker å finn heijm.

Han I båo lave jär ‘n töcken den som far frivillit dittden, å han kan sä’äj ”I tjänn åt tåll’n den”, ell ”stigen jen gå jäda dell däda”. I kan som et sij skåogen för å’åll tre:n som finnes den ine. Å då hä et fennsch så ma’ang asfalte:re gaton som gå eut ine skåogen så vart projekte vä å nåpp lingona gåode beschwällit. Vä fåor ätt vägen mot Hälleström, men där fannsch åssit, vä passe:re Sjulsmark, men där fannsch åssit, å vä passe:re Klöverträskskorsningen å opa vägen mot Älvsbyn fannsch ‘n avtagsväg där I schwängd å å no sko jä ju tråo att Pottjen ha’a honne sammen å han ra:Le ju då I twinge ‘n bårte biLn. Hä bLåst kå’åL å I holl å freus ihe:l.

photo(184)

Han ra:Le et na minder döm to ell trihundra gangen han foll omkull hä de var ojämment ine marka. Vä fann oss to liter gåode precis, å vä båka opp ‘e då vä kom heijm. Då I djick för å hä’ämt na tjöttfärsch ine frysbox’n våre så insij I ju att vä håva kwa:r ti’i liter seda I noppe sist – trij år seda. Han som spar, han hav.

photo(183)Om ändå I ha’a vöre ne ine boxen den, så ha I ju schLäft ta’app råijsta. Hä jär et bara sjön som suger, skåogen su:g gåode mötje han å.

Lev å må!

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s