Ilt ine åijra

photo(175)Schweijttes jä na? I hämte Pottjen strax före fem ida å han var schwårt bårte ‘n kombinaschåon å sand å schweijtt’n å bårte hä ‘n ha’a ite gLass’n. Han ha schLeute å sova opa förschkåoLa å då jär ‘n tråijtt då ‘n kåm däda. Han jär bLeijk å oransch å lijd no meijr än ander ine såoLa så han hann våra heijm i tjugo mineut före’n bö’örd å ra’aL hä ‘n et trevdes. Granna so’ott eut så vä djick in så döm et skull nöges in schöLwen. Seda sa’a I i förbigåend att ‘n nögese ställ sä ine duschn för hä ‘n var stjita å som han euLe ättåt så trådd I att I skull få gå eut opa brånn så granna et skull tråo att ‘n vart schLuje. Han ra’aLe meda I kLedd å ‘n, meda ‘n satt ope potta, meda I spåoLe å ‘n na stjit, meda I twette håre opå ‘n, meda I törke ‘n, meda I bår ‘n dell soffa, meda I tåo opå ‘n pyjamasböxen å meda I la’a ‘n ine sänga, meda I sa’a ”gu’nått” så samne ‘n – opa ti’i sekund!

sotargrejs

SchöLw så var I gåode stresse före I fåor opa jobbe för I nögese twärstäda jen heijm – konna jä förstå vöre stjitat hä jä:r om man nöges dammsug å nåpp ihåop för såotar’n sko hittjen? Dammsugarpossan vart då full. Hä jär då gjåort nö – FLecka feck fåra heijm bårte skåoLa å schLäpp in döm å seda var ‘e ne:r att I tappe stegan ine tjöksfönschtre då I skull bära dellbaks ‘n. I ha vöre nåo ond opa jobbe mett å velld et schväre na meijr.

rabarber

Sura:sa jen ovaför få represente:r vöre ond I ha vöre I omgangen opa jobbe. I schLeute ‘n kwart i eijtt å ho’oL om I nögese våra opa i  mö’öt som I et ha’a så mötje vä å djära, å hä nögese I förståss…..  Som I förståo då I fåor däda håLv fem så ro’oL et na som sades den mä alls. Mang saker hende ida som pLacere jobbdagen jen om eijn bårte döm sämber. Vo sko man djära?

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s