Sko man få schLeut våra ond naijn ga’ang?

photo(172)Öppen man fönschtre na meijr så bLås pappra våre bårt, å så dåij man bårte hä såoLa stji:n rätt in. Hav man fönschtre stängt så dåij man hä de jär varmt. I moment tju-to nanting.

I ha eijn enda lekschåon om tijsdåggan. Eijn. Milla to å fi’ir satt I ine i kLassrum där ‘e var omkreng 45 gra’a varmt. Hä var ändå kållt om man jämför vä vöre vä håva ne ine arbetsrumme våre. I går så kom ‘n Erkki bårte Åbo opa besök nest ‘n kolle:g åt åss ine rumme,  å han nögese eut däda, för som ‘n sa’a så ha’a ‘n et na bjärkrijs vä sä. Vä schweijttes där vä sett.

I ha ho:le öte ‘n lellång ida – han jär sju ma:ne gåmmal å charme åll som såg ‘n. Mä å, å I töck et speciellt om ba:na. Närhelst I trä’äff småbana som I töck om å som våra sönn små, så hinn I tänk vöre råoLit hä skull våra å håva sä eijn dell. Pottjen jär ju to å i håRt. Då I kom heijm ida så insij I ju att åll bana naijn ga’ang va’aL to å i håRt å att I få ra’aL meijr än I få skra’att jen heijm, å att I åller nanschtin vell håva fLeijr ba:nom, om I et få adopte:r eijtt gåmmalt nåo så I schLäpp våra irrite:re jämt.

photo(174)

Hä var et bara stressat ida då vä kom heijm kLåkka kwart över fäm – FLecka ha’add vöre heijm seda trij men et gjåort anne än å må’åL nagLa ine ‘n färg som et jär bårte väLa jen. ‘n kwart i sex så nöges vä sätte å ine bi:Ln å stjuss a opa träningen i Schwensbyn. I ta’ack ‘n Gud att ‘n ha sitt dell att naijn ha oppfonne mikrovågsungen å att vä ha’a na kålpäro å korven ine ky:ln. Et sko jä nu tråo att hänna var na som Pottjen velld ita å i protest vänd ‘n tallrecken opp å ne. I hann et räcken dell to ensch: ”I ha nö et lågga mat’n åt dä – dö få et ita opp ‘n” kond döm håijr enda dell Bertnesse. I var ond, men hä löckese – ången åt opp sneutt.

Seda tacke ‘n för maten jöning å rö’ör na öte routern öte bredbande så hä schLeute å funge:r. I ha stoppe in å’åll schLadda trij ga’ang, tröckt opa hvor knapp sju el å’ått gang å et fått e å böre funge:r. Då I gav opp ätt ‘n hålvtijm – så bLinke a:se den dell å nö våra vä oppkopple. I va’aL geudat, men I veijt et vem I sku bö ra’aL åt.

photo(173)

I mårran jär ‘n noij dag, å då kansche I torsch frå’åg hä I vell veta så hemst.

Lev å må!

Annonser

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s