‘n ka’ak opa ‘n ka’ak

Nö våra vä i’inn ine säsongen som et jär na råoLi – å I tåLa et om våorn….. I sett om kwellan å rä’ätt pråova som SkåoLverke vell att skåoLba:na sko jöningfö:r. SchöLwa tanken opa i natchonällt pråov jär bra, men vä få så helljockes mötje å djära heijm för vä få et na ekstra tijd å sette vä de. Å så jär ‘e häijn vä bedömning -vo jär ‘e som seg att ånga mijn få lijkvärdi bedömning som ånga åt naijn i Malmö el Östersund el reijnt å ånga som håva naijn a’ann lärar ope Backa? Reglemente som vä sko föLe jär et så hjöLpsamt å’åll gangen. I tjä’änn vöre ond I va’aL då I tä’änk opå de.

Jä som lä:s bLåggen jen opa ‘n gåode regelbunden bas kåm i ho:g kakon jen som I berätte om för ‘n vecko seda. Jä som et håva läst inLägge konna kLi’ick opa länken.

photo(163)I går då I kom in ine kLassrumme så feck I böre vä å skra’att. Pottjen som båka schabrake den förra måndagen satt vä skå’ålln neböjd å han skratte gott han å. Opa båoLe mett, ondastäda å grannt fannsch haijna:

photo(169)Sij jä? Haijn var leka snögg som ‘n var gåo, för meda ånga satt å skreijv oppsatsa så deijle jeg å PRAO-eleven men opa kakon. Han var reijnt å så gåo att I bad å få resefte. Trägen vi’inn å I trådd et att pottjen jen skull djiva mä na meijr, men I ha’a fel. I vart å informe:re att hä finnsch to A ine åoLe ”kaka” å ‘n refere:re ju åt betoijga förschtåss, men a Lundbergsch Karin, som I jo’obb lave, töckt att I skull ha informe:re ‘n att hä finnsch to F i ”muffins”.  Hä jär humor hä!

PRAO-eleven men sammanfåtta jobbe mett söijn: ”Tråkigt och stressigt, men roligt i klassrummen”. I kond et ha sagt ‘e bätter schöLv. SchLeug fLe’eck hän – bårte bätter schLa:ge. Hä vart då durt å håva ‘n PRAO vä sä – hon handLe to smörgå:s, to dre’eck, eijn kLaddkakobijt å eijn dubbeldaijm. I åt i äppel å arschoLe bårte eijn å smörgå:sen. Häijn jär vo a gjåoL:

photo(170)

Nö sko I sprint å heva eut åll schLadda öte teveapparata våre för nö gå åska.

Lev å må!

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s