Schhhh, hä jär vä:re

I broij mä et så mötje om hä rengen, för I töck om å våra inomheus å om fredagen så fåor jeg å FLecka förscht in å åt lunsch opa Statt å seda tåo I a vä mä opa jobbe där a feck sette å lär in spanschkläxa henasch å I satt mä för å rä’ätt pråova. Vä våor effektiv – jeg mest då förschtås.

mask

RengenmoRna våor å effektiv för herreminje vöre hä ha’a rengne, om naijn ha’a fiLme åss då vä dji’ing bårte biL’n å in å vöre vä trampe för å ondvijk å tra’amp opa maska:sa som ha’a kröpe opp för å konna förfLötte sä ötan å törk ihåop. I ha ållte trått att döm ha kröpe opp för att döm håll å dranken. Hvor da sko man lär sä na noijtt.  Maska våra äckLi nanting å I hurves då I tä’änk opa vöre man kan kross döm vä skåon så döm ”föLe” vä lä’äng ättåt…… Hä jär värschte vä rengne.

sol

Som I sa’a så broij I mä et så mötje vo vä:r hä jä:r, å hä håijr dell åovanLiheijta att I sij el håijr et na vä:r opa teve el radio. Hä intresse:r mä et. Däför vart ‘e ‘n gLa överraskning då vä vankne brått som fankuLn å såoLa var opå å varm nanting. I kåoke nalta kaff, kLedd opa Pottjen tåo eut trihjulingen hansch opa baLkången å seda våor vä där nager tijmom. I hann läsa oppsatsa I ha’a åoläst. I var nåijd, Pottjen var nåijd.

pohlman

Anledningen dell voför I åller sij el håijr opa vä:re tråo I hav å djära vä att då I var liten så feck man ållte håijr att man skul våra töst för naijn sa’a ”Hä jär vä:re” som om hä var de enda som var intressant den dagen. Man töckt no, å I töck no än, att vä:re kåm ju vöresomhelst å naijn litar överaskning spela väl et så stor råll. Men hä gjåoL ‘e. Hvor ga’ang.

Nö sko I leijt åt fLeugbiljetta åt mä å FLecka. I ha lova na kompensaschåon för att bråorn henasch förstörd julreijsa för a. Hä va’aL London – ötan Pottjen. Bara hon å jeg å I lä’ängt, fastän a himmel vä öga hvor ga’ang I seg na åt a, å fastän I va’aL ond opåd ‘a fir el fäm ga’ang om dan. Hon ”fLö:t”  ju i augusti å I nöges få rå om a eijn ga’ang före hä.

I mårran sko I håva ytterlijare ‘n PRAO vä mä. PRAO’n jen ha’a bestämt sä för å våra nagerscht anderscht men då a ho’oL att annar ‘n ha’a trivtes vä mä så vell’d a föLe vä mä…..  Men  meijr om hä i mårran. Förschta ganga hon himmel vä öga åt mä å:k a eut. Vä eijn gang.

Lev å må!

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s