Bes ua

majbrasaKårte jen få represente:r vöre ne:r ‘n majbraso I sko våra. I work et broij mä å hitt opp na – Pottjen få gå å lägg sä som vanlit å seda kan jeg å FLecka ladd inför matcha i mårran. Nö böre inLägge.

Om I förträng att Pottjen vankne strax före sex då vä kont ha söve dell å’ått, så ha dagen jen vöre riktit bra. Vä schLapp stre’ess så förbanschkat för haijn nögese et våra opa dagis förränsch kLåkka ti’i å I skull besikt biL’n kLåkka ti’i över elva.

I hann in åt stan å där var automata öte parkeingen schLarva så I feck stå gratis. I träffe Bogrensch Anna ötaför ‘n kLe-affär å hon var snöggare än nanschtin föreut. I handLe nalta åt FLecka där å öte grannaffär’n, snabb nanting å seda hann I opa ‘n affär opa backen där I åller ha handLe ötan å håva naij ba:n vä mä. Den i’inn träffe I a Kajsa å hon jär ‘n männisch som I töck om. Jett å tåLa vä å så jär a djift vä’n ka:r som I å töck om. Då I trä’äff ‘n så förfLöttes I dellbaks i tijd’n krengom nittanhundraåttefem – en tijd då hä man töckt var kompLicere et var ‘e ötan man ha’a ‘e gåode bra fast man et visst om ‘e.

photo(157)

Jamen, vöre djick ‘e nö vä biLn? I var gåode säker att I skull få komma åt så I var et så förväntanschfull. I ståo bara å refLekte:re vöre att fåra nest bilpråovningen mest jär som å fåra nest tandLäkar’n. Man veijt att hä kåm å ko’ost, men man vell bara veta vöre mötje. Handbroms’n ta et då man stå ine infarta våre, startmotorn jär på väg å djiva opp, pLåt’n under biln som sett vä to kattstroijparom, eijn bårte lampen vell opa bLi’ink då’n et sko:L, ‘n la’amp ine konsåll’n ha sLankne. Djiss vöre löckLi I vart då pottjen sa’a att hä var bara å tjö’ör i år dell. Bes ua. Va’aL ‘e na bätter?

photo(158)

Seda hann I in å jo’obb, men et före I drack kaffe lä’äng, lä’äng, lä’äng. I ha trevLit fåLk omkreng mä om dåggan – majoritet’n töck I om. I feck å håijr vöre a Bergströms Anna ha lagt dell sä vä schvordåomen. I ha åller hort a schwäre som om a ha vöre ‘n pirat el ‘n regelrätt börschtbindar. I broij mä et vöre foLke schwä:r, men hä jär så åovanLit å håijr a anne än mildråijste.

Anna B

Hä vart ‘n stöLe bLick el to ida å.

Lev å må!

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s