Leijra, solidaritet å ‘n fjäril

matsäck

(‘n fjäril passere mä å ida. Hä jär våorn ine lufta å hä jär et mötje tijd kwar.) Schhhhh.

I ha nasom schLeute å hurves bårte informaschåon I feck tidigare ida, å I ha’a tänkt å gå å lägg mä brådare ikwe:L, men no sko jä tråo att na hende.photo(152)

FLecka skull ju komma å träff mä opa stan å så skull vä handel na grejom åt a, men I vart länger opa jobbe än vo I ha’a tänkt så hon nögese promenär dell Backa. Då insij I ju att I ha’a gLöijmt å att a skull ju sova nest’n kompis som båo i Selsborg. Ätt vä ha’a gjåort bårt å’åll ärenda så fåor vä å åt middagen opa pizzerija bake hamburgerrestaurangen et langt bårte busstaschåon å där vare fåLkat nanting.  Vä våor gåode seijn då vä fåor bårte stan. I lämne å FLecka å sorre naLta å då I skull däda så backe I bak bil’n å så tjänn I vöre ‘n som schånk ne vä front’n å I sett fast. Hä tåo et meijr än ti’i sekund hä I ståo still. I pråove eijn gang å gung åtabak å eijn gang å gung frammåt, men I satt fast. I fann nagar bredom som I pråove vä, men hä var et lönt. Hä var tur att fa’ar’n ine heuse var på väg bårte LeuL å att bil’n hansch jär eutruste vä ‘n vinsch. Han vinsche opp mä ätt I ha’a honne dre’eck to kaffekopp så I jär gåode pigg än.

I tordes et sä’äg jen heijm att hä låt som om avgassysteme ha schLäppt. Han som ha anschware för bilparksdrift’n kåm å va’aL geudat för bil’n sko ju besiktes åt tisdagen. I jär eut I gåod tijd – I få tjörförbud opa ase åt onschdagen. NåtthäLg å så nöges ‘n opp åt måndagen å låga bil’n men….. I veijt et vöre I sko medde:L ‘e, I kansche stjick ‘n i töckenden sms. El så lämmen i ‘n lapp opa båoLe a mörrnom.

masse

Vä fi’ing i brev bårte ‘n Järnelöv ida där ‘n skreijv om att vä som håva ba:na ine förschkåoLa å skåoLa nöges stjick vä ‘n nest’jäL åt ånga åt måndagen. I jär så solidarisk vä döm som eventuellt sko streijk så att I kåm no å hå’åL bana  mijn heijm å anmäL kommun åt SkåoLinspekschåon för hä döm breut lagen. Kwinnen ine bespisningen kräva et överlö:nen, men I töck att kommunal, återigen, mi’iss då döm et ställ fLeijr ställa vä varschLa. Vo:för et schLeut låga mat’n åt gambLen opa servishu:sa? Meijr effekt där. Kommunal nöges lär sä bårte Transport som bara behövd streijk i förtefäm mineut före arbetsdjivara gåov sä. Hä jär dags å schLeut å schwåll då hä djäll kwinnojobba.

Lev å må!

Annonser

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s