Fysik ine kaffekoppen?

inte_spilla

I hämt ofta ‘n kaffekopp då I ha eleva som jobb vä i tema då döm jär statschone:re  ine ‘n datasa:l. ProbLeme mett jär ju att I hinn et dreck opp kaffe den före hä ha honne va’aL kållt, å fennsch hä na som jär meijr nåkt än na kå:lkaff? (Hä finnsch ‘e ju förståss, men för å drijv heijm poängen men så jär e et hä). I få däför vander dellbaks vä koppen den dell perschonalrumme för å häll eut ‘e. Då I gå så ve’erk I komma vä kråppen men i nage schLags gungning å hä fäles jöning mä, för hvor steg I tag, dell kaffekoppen den å dell nåkkå:lkaffe den. Resultate va’aL, nasom hvor gang att I spill ötätt goLve.

Ida gjåoL I hä å, ine i rum fullt vä kollegom å biologilärar’n skratte dell å töckt att I skull tåga hjöLpa bårte naijn å fysiklärara för å räcken eut vo:för hä he’end sönna. I bö et fråg döm, där gå gränscha, men schware jä:r att om I var schLeugare så skull I dreck opp kaffe meda hä jär ljomt å et lämmen ‘e. I verk et heller eijnsammen om gungningsmekaniken den för vorschän man gå ine korridåra våre så sij man kaffefLäcka krengom goLve. Ånga stji:t ne mötje, men kaffe hä dreck döm et.  Hä fensch tydlijen opa ne:te å läsa om schvängninga ine koppa. I nöges si ätt.

photo(151)

Seda då I kom heijm så ha’a I fått i brev bårte lönekontore opa kommun å då var dagen jen förstörd. Precijs som I kond räcken eut vöre snabbt verkliheijt’n kåm i kapp ‘n männisch (9 kilometer i tijma) så kan I räcken eut vo ‘n eksamen jär värd. Förötom schweijtt’n å tåren å schLijtninga å stress’n så jär ‘n värd eksakt 125 kråon i veckon. Stoijvt 16 kråon om dagen. Hä ha’a vöre bätter om konsulent’n den ha’a behållt femhundringen den schöLw. Hä jär et att I behö:v ‘n, men naijn sorts prinsi:p fensch där.

500

I minsch. I jär tjorva å veijt et vo datum hä jä:r, men I minsch åoförätta. Lä’äng å vä:L.

Lev å må!

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s