Storspoven, penninga å ‘n PRAO

storspov

Dagensch våortecken: ‘n storspov i Kopparnäs å om fredagskwe:Ln såg I eijn tra’an. Et to, ötan ‘n som var eijnsammen.

pengar

I skreijv ju vöre I feck böter å länschman om fredagen, å I nöges erkänn att I ha vorte ‘n sämber bilförar seda. Vöre jär ‘e måijLit? Ja, I böre tjö’ör som I breuke om torschdagen å då hinn I tänk opa bot’n den å sakt ne farta dell under gränsch’n. I tråo att saktLiheijtsi:Le jen gå över då I ha betåLa lappen den, för I skull va’aL geudat om I feck ‘n dell. I nöges betåLa totus’n åt länschman, å femtanhundra åt skåoLverke för å få eut legitimaschåon men,  så et ha’a I tänkt att så mötje penninga sko gå åt wallre. Hä jär som ‘e jä:r.  Åonödit nanting, men I ha bara mä schöLw å stju’ull.

I mårran sko I va’aL intervju’e å ‘n elev opa musikhögskåoLa å hä va’aL spännande nanting. I töck ju et att I jär så intressant att naijn sku bö tåLa vä mä. BLåggen jen dra naLta intress, å I veijt ju att jä våra fijr stottja som läs – hä ha vöre oppåt sju stottja, men föräldren mijn läsa et länger, bråor’n men, StockhåLmar’n ha bätter å broij sä om än söstra sen. Han ha sagt att om I skrijv om vöre bra ‘n jä:r så skull han tåga sä tijd.  Jä håijr ju vöre ‘e lå:t.

prao

Opa jobbe mett så hav I ‘n töcken den PRAO-elev. Han sko föLe mä ‘n vecko å I töck sönd om ‘n redan. I töck om å våra vä ånga ine kLassa – hä jär bäste vä jobbe mett, men då man et ha lekschåona så jär jobbe gåode trist, I kopije:r å sprint milla, å så gLöijm I grejen, å så dreck I naLta kaff, å så skwaller vä naLta (gåode mötje) å så pLane:r I grejen å djära å sön snorr ‘e opå om dågan å vöre råoLit jär ‘e för ‘n femtanåring? Hä lå’åck ju knappast ‘n å velle va’aL lärar.  Hä jär däremot riktigt bra schLag ine pottjen jen å I hoppes att ‘n et va’aL så leijss opå mä.

Lev å må!

 

Annonser

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s