Sko I eL sko I et – hä jär frå:ga

I da ha ‘e hende mötje. El mötje lite. Hä beråo nalta vöre man sij opå’de. Fjärila ha då vöre ållomstansch.

Eijn som ha haft makta å fåtta i beschLeut som skull påverk åss ållihåopen i familjen våre ringd åt mä å berätte att ‘n ha bestämt sä för ‘n sak som vart precijs som vä ha’a önschke, å I veijt att et så ma’ang konna förschtå bakgrunda dell önschkemåLe våre, men hä broij egentlijen et mä, för då hä djäll ba:na mijn så do:g åssit anne än hä I töck jär bäst för döm. Ander kansche et håll vä, men som sagt, hä broij et mä. FLecka fLö:t åt rätt sijda om äLva i höst å hon jär löckLi å I jär så nåijd.

kamera

Seda så feck I e samtaL bårte ‘n påijk som stude:r ope musijkhögskåoLa å han velld träff mä, å fastän hjärte ra’aLe ”nej, nej, nej!” så sa pedagågen ini mä att ”no nöges dö ställ opp för haijn å leta’n lärschä”. I sa’a åt a Anna då I såg numre att hä åller jär bra å schwåra då man et tjänn åt numre. I hav et hatt fel än.  Jä få håijr meijr om häijn seda, men hä djäll å schwåra opa frågen om bLåggen jen å jämfört vä tjällingen som nämnd mä i PT så kåm ju haijn å verkLit få tåla vä mä…… Hä jär et dåLit hä. I sko stjick ‘n ‘n li’ist opa kra:va mijn för å ställ opp seda.

Dödstrist

Personal’n opa jobbe mett vort ombedd å komma opa i mö’öt om i samarbeijt i firkant’n å I ha’a pLane:re å fåra häijm före möte den bö’örd, men I tordes et ötan I djick. Så fort tanta den bö’örd å tåLa så ångre I mä så gudihimmeln. Hä vär fämte mineut bårte lijve mett som I ÅLLER få dellbaks. Dell råga opa ållt så satt I mä så dåLit att I feck chefen men i breijdd så I kond et ensch smijt däda. Hä var’n dåLi föreställning – tanta läst bårte ‘n dator hä hon ha’a heve opp ope ‘n storskärm som vä å kond läsa ine i litar hä’äft döm deijle eut. StåoLa våor åobehagLi å, å I feck fnissattacka ötemilla. Värschte jä:r att som ållt anne så jär no redan beschLeute om wallre den töije å hä lär resulte:r att I nöges fLötte åt Malmberge för å få mä na jobb.

Kommun bjud åss opa fest åt fredaskwe:L’n å I ha anmält mä, men som vanlit så tråo I att I et sko gå. I veijt et, hä tjänsch gåode beschwällit. I vell et våra en töckenden pershåon ötan I vell våra impulsijv å et känn att I bö pLane:r så mötje. I ha deijLe eut ba’ana å fixe naijn som kan tjör heijm mä, å nö bö I bara bestäm mä. 150 pershåon sko dijt – eijn minder spela väl ingen råll?

Annonser

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

2 reaktioner till “Sko I eL sko I et – hä jär frå:ga”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s