Hä våores för sommarn

Tofsvipa

Nö sko I avschLöij ‘n grej om mä schöLw som kansche jär na som et så ma’ang veta om mä…. I va’aL så herregu löckLi ine hjärte mett då I sij schwa:na, tofsvijpen å sädesärLen om våorn så hä konna jä åller tråo. I få reijt tåren ine ö:ga då I sij förscht’n å hvor sort hvor år.  To kwella seda satt I ine soffa å såg opa hockey då I titte eut jöning fönschtre å trij töcke den hwijtfoggLom fLeug förbij (svanar meijn I men schwa:nom låt för stömLat). Ida då I passe:re Kopparnesse så var’e vöre mang tofsvijpom som hälst å I vart ålldeijles varm ine hjärte. Farmåora men var schwag för småfoggLa å I jär leka schwag för döm I.

I anne våortecken i veckon ha vöre att eijn bårte karan opa jobbe mett ha ‘n kortärmetråij opå sä igår å ida ba:r ‘n ‘n stjå’årt åoinstoppe ine böxen å ‘n såg eut som ‘n sommardag, nasom om ‘n Shakespeare ha’a skreve ‘n sonett om ‘n.

Hundbajspolisen slår till på Renstiernas gata.

Vorschän man sij opa marken så te’en hundstjit’n fram. Hä jär et na trevLit för I vell spoij, men hä: om na jär i tecken om att sommarn sko komma. (Hundeijgara som et pLåkk opp stjit’n bakätt a:sa sijn sku bö få sä över låkkaskåll’n. FLeijr ga’ang.

Nö sko I sij naLta opa match’n opa teve, men döm ve’erk schLåssa så fördärvat vä pucken den. Fast riktit som I skreijv häijn så gjåoL LeuLpåijka måL. 0-1 så schLeutresultate lär va’al 5-2 åt Stjellet.

Lev å må!

Annonser

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s