Turist’ns klagan

I vankne vä:l före kLåkka ringd – före fankuLn schöLw för I var så åoråoLi att vä skull försova åss å miss samLingen hålv sju. Nö jär kLåkka ni’i å vä ha precijs kömme dellbaks bårte sporthall’n ätt ‘n da å matchom å matchom å matchom. I var ju irrite:re att vä skull å:k ne 50 mil för å spela mot ander pijtla:g å velle jä veta resultata? Jo, pijtlaga vo’onn.  Lage esch FLecka dråo dell å vo’onn åll trij matcha, annar lellpittlage ha vonne eijn, Strömness ha vonne to å Norrefjör’n vonn eijn. Lell-lellpittlage vo’onn åll matcha si:jn å I kan no säg ärlit att pijtlaga våra bäst – hä djäll et anne.

I hå:L ju förschtåss mest opa FLecka å hon löckese bra ötemilla å hä jär mä ju gLa att hon jär nåijd å gLa. Seda hjöLp ‘e ju å att föräldren ine lage våra geudat ållihåopen å man få skratt jär å, å skåkka opa skåll’n omhvortanne.

Att medde:l turistinformaschåon bårte Sundsvall ha’a no vöre bätter om e et ha’a vöre cup – för häijn jär vo I ha sitt ida å vo I kan rapporte:r åt jä:

photo (7)gräs

Seda håva vä sitt varierande bildom bårte häijn:

photo (8)

I visst ju förståss att åssit mötje skull hend under dagen jen så I spåra i årdentlit tips åt jä från igår då vä våor å handLe – om man far opa Birsta så nöges man leijt opp föLjande kleaffär å handel där för namnes skull. Vöre rejäLt nammen jär et häijn opa ‘n affär?

photo (9)

I skrejv för i tag seda om eijn bårte DumLen å ‘n jär jen ne’e.  Han tordes förbanne mä et titt opåd åss meijr än twärt å seda titte ‘n ne ine goLwe, för I varne ‘n sist vo som skull he’end om ‘n et ho:L sä bå’årt. 

Nö vaL ‘e naLta teve å seda sko vä sova ‘n stand. Vä spela match kLåkka 7.40 å vä nöges opp före sex. Hä jär råoLit jen ne’e, men no längt I delles åt måndagen å.

Lev å må!

PS. I nöges lägg dell att FLecka la ne skåll’ n opa kodd’n sen å minder än eijn mineut ättåt – då såov a. Då ha man töije eut sä årtentlit under dagen.

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s