Bårte eijn drömfabrik dell ‘n a’ann

Ida ha jeg å Pottjen färge bort na gråhå:r – tanken var ju att I skulld djära ne schöLw men han löckese våra ötvä mä hela tijd’n å I feck schwäre om hvort anne åt ‘n. Nö sette fLäcka bårte medLe opa badkare som I et få bårt å tråija mijn vart förstörd å kammen han sno:L ången in under badka:re så han sij I som förlåore för et faruL’n böre I löft bårt sijda den i kwe:L. Fastän I färge bårt nager hår så feck I då meijr ätt håLvti:ma den i’in vä ången.

Vä ha honne in åt kusi:na mijn som just ha foijlt åra å ite naLta tå’årt. Pottjen var bLeug nasom hela tij’n vä våor där å då ‘n bö’örd å tjänn sä som heijm så vare dags å fåra däda. Vä hann in opa favoritaffär’n esch FLecka där Pottjen fynde sä na gLa:sö:gom å hä ha et alls vöre pinsamt att ‘n skull håva döm opå sä, för visst si ‘n schLeug eut. Åll opa koopera som såg ‘n skratte så gott – å I bödd et stjämmes alls, nä häääää då.

photo(144)

Då vä kom heijm så båka vä naLta – vä komma vä:L överensch vä hvorander då vä räcken måtta å hev öti mjö:Le ine ‘n bå’ånk. Å så få Pottjen håva opå sä hörselkå:pen då hä lev om. Vä håva båka hä som kåles ”Hörselkåpekakor” jen heijm. Om naijn a’ann frå’åg så kåles döm Mariannedrömmar – man kro’oss 25 stottja å Mariannekaramellen ine hushållsassistent’n å hä le:v om nanting – I skull schöLv bö håva kå:pen opå mä.

IMG_3386

I sko håva ka:ken den vä mä opa jobbe för att arbetsrumme våre sko håll årning ine personalrumme å vä håva djitt åss Bellman att et få stjäll som döm ander breuk få…. Vä få väl sij åt. Vä håva dröije opp i schema över vem som jä:r vo, å vem som båka när å vo, vem som sko di’isk å nopp ihåop. Hä få et falle:r, et ensch naLta – då kåm a….

I ha fäLe döm neu – Pottjen djick å la sä ine storsänga schöLw å hä jär töst så I torsch et gå å sij åt om ‘n såv. Hä jär bätter att leva i åoförstand.

Lev å må!

 

Annonser

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s