Rekvie:m över förlåoresömna

plantera kärlek

Hä ha vöre ‘n bra arbetsvecko häijn fastän I feck fi’ir kLåkkti:m dell vä lekschåona opa i schema som redan jär så fullt som hä ha konna våra, men hä jär et jeg som bestäm ötan I få finn vä I vo ander töck jär lämpLit – I vaL däremot kompense:re opa i sätt som I töck jär rättvist. Hä rö’ör sä däremot et om pänninga för I jo’obb ju åt kommu:n å den finsch ju inga pänningom åt bättre förutsättninga för lärara men to (2) kommunalrå: – jär ‘e konschtit att man längt bårt i bLand.

väckare

I tråo att I ha sakt hä föreut att I jär ‘n kwellsmännisch å I håtta å stijg opp brått om mörrna å vä noijschema jen så nöges I opp kLåkka sex hvor mårga. Hä våor et så fallit om ändå I lä’ärd mä å gå å lägg mä kLåkka ti’i om kwellan, men hä jär I ju åller. En bråkwe:l för mä jär då I jär i säng före tålv. Hä dog et å hä räck et vä sömn heller. Lägg dell då Pottjen ine ekwaschåon den som i X för ”det okända” – om torschdagen vankne ‘n hålv sex å nåtta mot fredagen vankne ‘n bårte naijn dröm en tjugo i eijtt om nåtta å ra’aLe meda ‘n håLvsåov att ‘n velld sij opa TV. Han gav sä et ötan skråLe.

JEG töck ju att hä jär nåo så brått å heva igang tv mitt i nåtta, speciellt då I schöLv håll å dåij hä I jär tråijtt. Han töstne ätt I håote att I skull snö:r bårt älsklingschhunden som legg vä oss ine sänga, men schware hansch var å legg å sparkes hvor tionde mineut så I precijs ha samne då I feck ‘n välrekte spark ine röggen. KLåkka trij gav I opp – bar opp ången dell soffa ine ondschken å schLåo opå TV:n. To mineut ättåt såov ången.

Hä irrite:r mä att I let prestisch’n men komma ivägen. I går kwälst samne I före sju å I vankne gåode euthwi:le kLåkka fem.

Lev å må!

 

Annonser

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s