Stora pLanom som et fLeug i lufta

skrijvbåoL

I ha’a faktist stora pLanom för sportlove jen, men gudihimmeln vo I jär gLa ida att et hä vart na vä döm. Förscht tänkt I tåga FLecka åt London för å leta na tåLa naLta engelska, men hä vart för beschwällit å heva Pottjen nagerscht för ‘n få då et föLe vä. Seda tänkt I mä åt Stockholm då I ha bråorn å familjen hansch den, å Lella hansch foijLd åra igår så hä ha’a ju passe, men hä tjändes å gåode beschwällit då et naijn bårte döm skull våra ledi. Nu då I sett jen om nåtta så jär I gåode tacksam att I värrd att sta’an hämmdervä, för gudihimmeln vo I ha vöre effektiv opa jobbe mett – I ha rensche, stokka onda, heve in ine pärma, kopijere, läst om ‘n Shakespeare, pLane:re, gjåort bårt ‘n massa grejom som I ÅLLER hinn då I sko jo’obb. Ållt hän hann I, men I hann et fö:r in resultata där ‘e skulld, skrijv fäLat nager instrukschåonom, heva in grejen ine pärma som I ha:v heijm eftersom I nöges håva dubbla oppsättningom för I veijt ju et vorsch I jo’obb åt höst’n. I ha’a behövt att sportlove var to vecko langt för då ha I honne vä. I sku bö in a mörrnom å, men I ha för dåLit samvett för ‘e. I nöges no våra vä ånga eijn dag åtminschtone.

imagesCAYI0FFU

I jär evit tacksam att a Anna ha töije vä sä FLecken opa havsbade igår å opa sta:n om onschdagen, å före hä så fåor FLecka å såov nest a Monica (hon vä bLommen som I tåla om om söndagen) to netter. Pottjen ha vöre opa dagis å ha vöre nåijd nanting. Nåijd å bLeut. I går då I hämte ‘n så såg I att ‘n ha’a i sår runtomkreng neson å hä vijse sä att naijn a’ann stjitång ha’a bete ‘n. Förschreaksschåon men jär ållte att va’aL naLta gammeltestamentli – i ö’ög för i ö’ög – men så tänkt I att Pottjen vell opa bijtes jen heijm då’n va’aL frustre:re så egentlijen var ‘e väl i eutmärkt dellfäll för å lär sä att hä jär iLt å va’aL bete. Han ho:L vä. I seg åter ”Ack Herre huru länge?”

Nö sko I gå å lägg mä åter – I samne som vanLit vä Pottjen å kLåkka jär nö håLv to å I sko in åt stan å handel mä na noija skåo i mårran. I längt reijnt å få fåra in åt Leulstan vä bå’å ba:na. El så et!

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s