Bitter(jen sko hä in i feuLåoL)

BOU12_153S_aBlommen opa biLd’n jen ovaför håva åssit vä inLägge å djära, meijr än att döm våra bLommen. Passande namen opa bukett’n jär ”Förlåt mä” – I skåij et.

Nö böre inLägge:

Ida ha hä vöre grannväre så hämst å hä ha droppa bårte taka å hä foll snön bårte carport’n som hä et breuk djära förnsch i april. Jeg å FLecka tåo åss ‘n tur åt Teknikens Hus där vä träffe ‘n kompis åt mä å FLecka henasch. Vä träff döm et nåo mötje.

I feck ‘n bukett å bLommom åd a å I hann refLekte:r att I minnsch et ensch då I feck naijn bukett sist. I tråo nu fLeijr ti:mom ätt I kåm heijm att hä var då I ha’a fått fLecka (å hon jär snart tåLv!). I räcken et bLommen fåLke ha tjöft för döm ha tjänt sä twinge då hä ha vöre jul. I meijn ‘n bukett. Vöre leijssamt jär et hä? Egentlijen så broij et bLommen mä ötan hä vart meijr i euttröck för na anne som sanknes för I töck söijna, vem fankuL’n behöv att naijn a’ann tjöp bLommen? Hä kan I tjö:p mä schöLw å då veijt I att döm komma från naijn som oppskatt mä.

I håta tjänschLa att va’aL töije för djivet, hä spela et så stor råll VEM som djä:r ‘e – Föräldren mijn, bråorn men, FLecka men, döm I jo’obb lave, HSB… Lista va:L lang.

No för att djivar’n ida oppskatt mä å hä I ha gjåort – hä jär väl snarare naijn som et ha’a fåtta na jen heijm å som feck mä å tjänn mä stömLat över bLommen den. I tjänn mä naLta bitter, men hä jär i normaldellstand snarare än i ondatag. Om I tåLa vä dä om na som jär viktit för mä fLeijr herransch ga’ang å dö et ha hort na, vo seg hä då? Hä betoijd då förbanschke mä et att dö jär intrese:re å hä I tåLa om å no VEIJT I ju att et dö jär intrese:re, men hä tjändes ändå gåode jävLit ida. Nö jär’e förseijnt – vo än dö hitt opp så jär I et intrese:re. Bara så att dö veit.

Annonser

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s