Spela råll trebåll

FN

Fastän I jär lekschåonschfrij om tisdågan så ha’a I bestämt mä för å fåra in opa Stadshuse för å sij nager bårte eleva mijn deltåga ine i rållspel om FN. I kLeijv opp före skam för Pottjen vankne före säks, å I kLedd mä å sno:L in ången ine bi:ln å tåo ‘n dell förschkåoLa. I hann åt Norrmalm, då döm ring’d bårte dagis å sa’a att Pottjen ha sagt att ‘n ha’a iLt ine panna å att ‘n ha’a tretteni’i gra’a å feber. Et märt I na bårte hä. Han ha ju hoste, men herreminje, om ‘n skull våra heijm för hä så feng ‘n ju åller anne än våra heijm. Tur var ju att fa’arn åt ången kond hämt ‘n å våra vä ‘n ida å i mårran. Schuka banom jär åssit för mä.

Rållspele skull I pråta om tänkt I. Hä djick eut på att eleva, i parom, skull represente:r i land hvor å böre vä å djiva i öppningsanförand opå engelska för å seda debatte:r om värdschhandel å om jämställheijt. Döm våor dukti nanting å I feck gåsheuda då fLeijr bårtå döm tåla. I tråo et att I ha’a kLare å å skrijv i tal, memore:r ‘e å ställ mä ine sessionschsal’n framma kLasskompisa å lärara å ‘n pubLijk å tåla. No kan man säg mötje om ångdåomen nöförtijn, men no våra döm bra ötemilla.

Opa ättmiddan  så djeck I vä påijka våre opa na som kå:Lese ”Framtidsresan” som skogsindustrijn anårne, å I töckt att hä var intressant. Pottjen men sko ju va’aL skågseijgar naijn ga’ang ine framtijd’n så I djick dijt vä de perspektijve för öga. Å så feck I ma’ang oppschLag om vo man kan arbeijt vä ine ämne mett då hä djäll inriktningen för en deijL elevom – sån’t den som jär schwårt å komma opå.

skogsplanta

Veta jä vöre ma’ang trepLantom som döm heva eut ine skåoga våre hvor år? Trihundraförtemilljåon stottja. Trihundraförte! Hä jär gåode ma’ang hä. Veta jä voför man använd båok för å djära gLasspinna? Döm djiva et å na smak å så våra döm stickfrij. Vo I ha lärt mä…. Skogsindustrijn exportä:r mest åt England å Tyskland. I kan fortsätte vöre läng som hälst. Men för jäde skull sko I schLeut nö.

I sko berätt om a Anna, men et fankuL’n vart ‘e ida heller. Pottjen legg jen å jär snöro så hämst, å ra’aL jär ‘n då I frå’åg om I ändå et få heva sprejen ine neson opå’å ‘n.  Han jär eijnvijs nanting – farscharve stjin jöning.

Lev å må!

Annonser

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s