Minnes jä ”Dagens boktips” opa teve?

Då I ha stude:re å fått Pottjen så hav ‘e et fonnese mötje tijn för å läsa anne än hä man ha nögese läsa för skåoLa. Fastän hä ha vöre növändit å läsa döm böckren så jä:r man je et hä för nåijes skull.

I feck håijr å a Maria – en WennberschfLeck bårte Schwensbyn – om ‘n båok som a rekommendä:re å som a ha’a la:ne så a kond läsa ‘n ope en töcken den surfpLatt. I ha ‘n surfpLatt å vä använd ‘n et så tijd, men I tänkt att I kan ju förbere:d mä på å läsa opå ‘n då I vä:L stjick in stjit’n den som åller va’aL fäLa. Namne opa båoka låcke ju å nöges I sä’äj.

I ladde ne: ‘n igår å gjåoL misstage å böre å läsa vä eijn gang å I fastne ine i levnadsöde som feck mä å skratt, å skru’uv opå mä, å veta jä na? Båoka feck mä å skrå’åL. I fäLe ‘n noijest å tåren trelle hä ‘n var väLskreve å vacker å råoLi å ja, BRA!  I tråo tamefaruLn att hä jär bästbåoka I nanschtin ha läst. I rekommendä:r ‘n åt jä ållihåopen. Hä jär skreve som ‘n humorbåok, men han ha så ma’ang olijka nivåom vä mening att hä gå som et å förkLa:r.

ove

Båoka handel om ‘n Ove, som sko tåga bårt sä ätt freua hansch ha dödde, å vä få föLe hä som va’aL kompLikaschåona så’n et kan fåra ill sä. Han jär illspekot, men man förschtå snart åorschaka dell vöre han jär å han väks opå läsarn jöning båoka å dell sist äLsk man ‘n. Ja, JEG äLsk ‘n.

Man kan la’an båoka å läsa ‘n ope http://www.elib.se, å man nöges håva i bibliotekskårt för å djära hä – om man vell hå’åL ine ‘n ”rikti” båok så fensch ‘n ine biblioteke.  Jä djära som jä velle förschtås, men I rekommendär ‘n.

I rekommendä:r bara hä I töck om å I få åller betart för na – et ensch för gammeLost’n.

Lev å må!

Annonser

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s