Hälg åter

fjärilar i magen

I veijt et vöre hä kåm sä att hä jär freda jämt. I töck att hä gå fort så gudihimmeln å I funde:r om hä jär för att I et vell att vikarijate jen I ha:v sko tåga schLeut el vo hä jä:r. I töck verkligen om å fåra opa ställe den – hä jär en ångdåomens tjä’äll å i stä’äll där man få sä fjärila å där man va’aL åll rö: ope öga. Man få skra’att så öga tåres å man få nasom håll dellbaks tåren sijn hä man va’aL rörd över na ell naijn. I bland så få man hå:l fast öga sijn så döm et sko rull enda bak i nacken hä naijn seg na stömLat å hä bö et ållte komma sån’t bårte ångdåomen.  I bland så få man våra iLsk åt hä man töck jär åorättvist, men som man et torsch sä’äj dell om dit hä egentlijen skoL. Hä jä:r gåode iLt att bijt sä ine tånga ibLand, men man nöges ju, för vo jär alternatijve? Att eijg eller å lö’öft – hä jär fråga hä.

Vä våra redan i februari å hä jär ju et schLugt. To ma:ne dell så böre ju snön å smält bårt å såoLa hon stji:n in jöning stijtafönschtra ötan na nåd. I sett å funde:r om I sko vo’ork sätte nager frö i år, men hä leut no mot att I tag i anne sabbatsår bårte pLanteringa mijn. I trivdes gåode gott väL förra åre då I bara ha’a nager tjöpesbLommom opa brånn men. Hä do:g bake mä. Väkstheuse passe bra som sparkarförråd förra sommarn å hä kan hä djära i år å.

ved

I hoppes jä få en trevLi hälg. Nö sko I gå å hämt ved’n ine båoda å e’eL naLta. I håta å bära ve’n, men vo sko I djära? Hä jär et lätt å våra lat å snåL opa samma gang. Antingen så få man bära stjit’n el så få man betåLa betåLa för stjit’n.

Lev å må!

 

 

Annonser

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s