Jär man et naLta sjuk om man skra’att?

Bild’n jen hav åssit å djära vä dagensch inLägg men hä kåm å handel om tåga i mårran å vöre I löckes preck in döm vorsch än I tjö’ör. I fann ingen bra biLd annarsch.

photo(141)

Herreminje vöre leijss I jär Pottjen. Han steuLe å tjugo mineut krengom kLåkka sex å seda var ‘n vaken delles kwart i elva. I ha mötje å jära veckon jen, å I hav et na tijd å jära ne. Fast  här jär ju sant, I kan et sova då I jär stresse å hvem veijt om han jär stresse över grejen han nöges jära inför julhälga som kåm vä stormsteg. Han kanske dellåmägen ha nan hög å twett å sätte igång, reijsväsken å handel, juLkLappa åt döm som sta’an hämdervä? Han jär ju bara to å han jär ju et så meddelsam vo djäll tjänschLen hansch. I äLsk ‘n, men ikwe:L hav I et töckt om ‘n så mötje.

I fann i papper ine i kLassrum för i tag seda där ‘n oppgift var att skrijv ne vöre man tråo att fåLke oppfåtta dä, å seda skull man skrijv ne na som et ander kansche veta om dä. I ha funde:re mötje öte hänna (to ga’ang minscht) å I tråo att ander gå omkreng å tråo att I jär sur å twär hela tijd’n. I tråo å att fåLke oppfåtta mä som att I ållte kLåga opa na. Hänna hä var förscht deijL’n. Annar deijLa kåm jen: I sko berätt na för jä om mä: – I jär ‘n töckenden pershåon som kan håijr opa vo foLke seg, å våra förstående å hjölpsam, å ander deijL järna vä sä om probLema sijn vä mä. Hä jär ju bra, men I hav i karaktärschdrag som stå stick i stäv vä pershåon den å hä jä att I jär vä:rdnsch fnittermaij som kan böre skratt då hä et pass sä å I fnitter så att öga tåres å sminke rinn neätt tjinda.  Å hä jär åller för att I jär nåk vä naijn ötan hä bara kåm, å speciellt om I titt opa naijn a’ann som å lijd å karaktärschdrage den. Ju allvarlijare situaschåon ju meijr vell I skratt. I skrå’åL leka mötje som I skratt, men no jär ‘e väl bätter för döm som jär omkreng om man kan få ander å våra löckLi i tag. I veijt et vicke ämmen fråga den var i, men nö hav I schwåra. Vart I gåodtjänd tråo jä?

Då I nu jo’obb där I jä:r så kan man ibLand et hå:L sä för skratt för ångdåomen å lärara bjud opå grejen man håll å dåij åt hvor da, å ida var ‘e dags – för hä fensch knappt na meijr allvarlit än då eleva sko presenter na för mä. I sett jen å skratt än……  Annarsch så greuv I mä mest för då vä sko håva naijn konferansch för då pass hä sä ju et heller å skratt å värschte bårte ållt jär ju att I jobb vä eijn som jär råoLi nanting. Å snögg! I tåLa ju förstås om a Häggboms Maria – ‘n rekorde:Li kwi’in fastän a et kan läsa ine ‘n tabell i årning.  A Marianne, bästkompis’n men å jeg ha förschtört fLe’eijr konferanschom då vä jobbe i la opa Boijn, å I jär lu:r om att hä kåm å hend igen. Man kansche skul bö hävd att hä jär i sjukdåomsdellstand å gå dell chefen å be å få schLäpp träffa den – för men skull å för hansch å.

Ja, ja, vöresomhelst sko I in å jobb a mörrnom, å seda sko I opa Statt å ita lunsch’n vä a Marianne, ‘n söster ine hjärte mett, å vä komma väl å skra’att delles öga tåres å fåLke ti’itt opåd åss. Vä träffes et så åfta, men då vä jära hä så jär ‘e som att et ‘n dag ha passere. Hä jär henasch förtjänscht att bLåggen jen presentere nager RAW-maträtt föreut å vem veijt vo a vell att I sko pråov ganga jen – hälsodrecka vä gräse legg mä et så varmt om hjärte.

I hinn no dellbaks å arbeijt ‘n schwäng dell ättåt.

Lev å må!

 

 

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s