I julkLappstips

Fastän I jär så ego som I jä:r, så tjänn I att om I ha:v ‘n bLågg där gåode mang bårtå jä häls opå, så nöges I erbju:d jä hjöLpa då å då. I veijt att hä jär mang som et håva handle juLkLappa fäLat än å ma’ang veta et ensch vo jä sko djiva bårt. Hä jär den I kåm in.

Förra måndagen nögese I åt polisstaschåon för å skaff mä i noijtt pass å I var nåoga å si ätt opa ne:te då döm skull öppen – hä ståo ni’i å I var där ni’i, å döm öppne ti’i. I skull böre arbeijt kLåkka håLv eLva så hä skull va’aL gåode sneft vä tijd’n, men I tänkt att I hinn et fåra opa jobbe å seda fåra dellbaks nest länschman ötan I bestämd mä för å tjö’öp vanta å skåon åt Pottjen meda I vänte. Veta jä vo affärom som håva öppet ni’i om mårgan? Hä jär et ma’ang, å hä jär sönd töck I, för no faruLn skull döm väl få sälle naLta ändå. I snorre runt ine sta:n å hamne dell sist ope backen å där ha’a gammellantmanna öppet så I djick in för I tänk att döm skull håva vanta åt ånga, men si hä ha’a döm et.

Men I fann na, som feck mä å skåka opa skå’ålln där I ståo ine affärn å I skratte dell i eijnsamheijt. Sij jä vo häijn jär?

photo(139)

Visst sij hä eut som småtjäppa man sätt ine gre:na om juL? Nittan kråon för to stottja jär ju gåode durt, men då man betänk att hä egentlijen jär toggpinna åt hunda så tråo I att hä tjänsch som I bätter prijs. Fåtta jä att naijn ha töckt att hundskrälla nöges få sä nanting så döm få na julstämning?  Häijn konna jä gå å tjö’öp åt naijn som jär geudat åt hunda sijn – hä jär ‘n råoLi sak å djiva bårt å I bevijs vöre människoschLäkte våre jär dömt å förschwinn. Nittan kråon? Men vem tjö’öp häijna, tänk jä? JEG gjåoL hä å I hav et ensch ‘n hund. I tåo vä mä hä ope skåoLa å vijse ne för eleva mijn som I hav ine to kLassom å vä skratte så gott å så feck I ju vijs döm vöre viktit hä jär å konna språk.

‘n töcken jen tjäpp kå:les ”Candy cane” ope engelska, men dömjen som ha dellverkese i Kina våra ”Christmas Crane”. Crane betoijd /trana/ – foggeL’n den. MåijLitvijs ha döm måLa ne nager tranom ine smet’n, men hä stå åssit opa pappre, meijr att hä jär protein, fett, vattne å dellåmägen 5% å a’ask som säkert jär nöttit så gudihimmeln.

photo(140)

Nö håva jä i tips vo man sko tjö’öp åt hundeijgarn som hav ållt.  Rijme få jä finn opp schöLw – där gå gränscha!

Lev å må!

Annonser

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s