Hä var lä’äng seda sist…..

Herre min je, vöre tijd’n gå fort – I hav et skreve i åoL opa måLe våre seda den tjuåttånde november, för I ha stresse så guschensh över oppsats’n men som skull lämnes in fäLa den femte december. I trådd et I skull hi’inn, men I hann å snart ha gobben ne’e Växjö honne läsa ‘n å då medde:ln mä vöre mötje I nöges änder el revide:r som hä kå:Les om man vell våra fin – å hä vell I ju. Hä vart då 62 sijd å I hoppes att hä räck, för I tråo et att I wo’ork na meijr.

Vo ha då hende seda sist – et så mötje, men gåode mötje ändå, å I veijt et vo I sk0 böre vä – I trevs opa jobbe mett, eleva våra bra, kollegen våra bra, å stressen ha som bört å kLing å. I ha ju fonne na den bå’årt som jär att man reijnt lä’ängt å fåra in där, dellåmägen då man jär lekschåonshfrij. I skul no egentlijen et använd hänna indefinita pronomene den, men vo sko I djära – I nöges ju hå:L na för mä schöLw. Å vo jär meijr opa ställe den jär att vä våra fem Johanschons banabanschba:n hvor da å a Elsa kLapp hendren åt åss där a sett ine morne henasch å titt ne opåd åss. (Hä jär ‘n Mattis, ‘n Hjalmar, ‘n Emil, a Sara å jeg – värschte jä:r att I jär dubbelt så gåmmaL som ånga den, men vo sko I djära åt hä?).

Frau Furtenbach

I träffe a Karolina (Frau Furtenbach) som jär pijtmåLsgrejen ope martnen i Åijboijn då hä var, å hä var råoLit att träff ‘a å I hoppes att a feck sälle grejen sijn. I tjöft i paket å julkårtom, men då vä et sko fijr juLa jen heijm så hav I packe ne döm delles nesta år då döm sko rames in å hevas opp ine hall’n. Pottjen töckt om å våra vä, för han feck sä ‘n knäckkLobb å var töst delles han var schLeut, ättåt feck ‘n ita opa I hambörjarställ för förschta ganga i lijve sett å var nåijd enda delles han vart ”jädd” för naijn pajas döm ha’a anställt för å skrä’äm ba:na.

photo(137)

photo(138)

Ånga mijn ha honne båkka pepparka:ken å hä var FLecka som velld jära ne, å hä tåo väl fäm mineut delles hon var arj opa Pottjen som et var så intresse:re å djära gobba el hästa, el ”binka lille schärnor”, el schwampa, el grijsa ötan han velld jära bålla å då meijn I et hä jä tä’änk…… ‘n tjöpesdeijg räck et så langt om man et kavel eut ‘n å hä var et FLecka na gLa åt. Sistbijt’n tåo Pottjen å sno’oL ötätt goLve å I tänkt att hä lär no tåga lä’äng delles nesta gang.

photo(135)

Hä ha snö:e seda I skreijv sist å hä ha vöre kållt så ine bellman, men så lä’äng vä håva snön så jär hä ju bra – Pottjen å jeg våor eut å lekt ine snön ida, å I tråo att hä var fLeijr ma:ne seda I et ha tjänt mä stresse över na ‘n da. Vä skotte naLta, å vä sno:L snön opa hvorander å så kåm ‘n Erik vä traktorn å seda sorre Pottjen om ‘n rest’n å dan. FLecka stjicke I vä länschman å freua hansch kLåkka kwart över fem åt Giron (Kiruna) för hon ha spela i sammandrag där vä lage henasch å döm löckese bra nanting. Döm vo’onn mot Bod’n, spela lijka mot Kalix å döm förLåore mot Strömness, men bara vä 11- 14 – å I töck no att om man sko jämför siffren så kan man no påstå naLta leust att fLecken våre vo’onn väl kansche et ganga jen, men nesta gang, el ganga bake hä.

photo(136)

I mårran nöges I båka na dell i lotterij, å I vell et, men som I skreijv så nöges I….. Seda sko I längt åt måndagen resten å dagen. I jär et schLeug!

Lev å må!

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s