Nö hav ‘e vöre spännande åter….

Hä jär et åfta hä jär spännande opa Facebook-sijda våre, men då vä foiLd hundra å tohundra djillarom så hav e vöre hä. Jä kansche minsch vöre ‘n Jimmy bårte Schöbärsch vänte fLeijr dåga opa å få kLick in opa 100. Han ha åller drocke så mötje kaff som ‘n gjåoL den hälga. Tänken jä å sette  opa pass frå torschda delles åt söndagskwe:Ln. Strängt nanting, men hä gjåoL Andersschonspottjen den.

Då vä foiLd tohundra jämt var ‘e ‘n Sammel Berggren som ha’a bestämt sä för å vi’inn prestischpLats’n men precijs som ‘n tröckt opa knappen så hant ‘n Daniel Sandström före så vä nögese använd ‘n målkamera för å avdjära hvem bårtå döm som vo’onn. Lell-Berggren förlåore å han hav et tåLa vä mä seda.

Jä märk väl vöre hä ha rort sä om karan hittills å I veijt et om hä jär för att kwinnen et töck om å tävel el vo hä jä:r, men herregud vöre kwinnen slåoes jen i gårkwäLst. I ha sagt för i tag seda att I hoppese att vä skull våra 300 åt ju:l å siffren ha euke å euke men dö sta:ne som å de i tag, delles a Åsa Lundmark tröckt för tidit å wart 299. Då faruLn vart ‘e fart  opa fi’jr stottja som åll ha sotte ötvä datora sijn å jä sko veta att ållihåopen kLicke gåode gott samtijdit. Tyvärr för förlåorara så kan ju bara eijn vi’inn å hä gjåoL a Lisa Johansschon som båo åt Göteborgshålle, men som jär bårte Arvidsjaur. Hon spö:e opp a Lena Burman, som å båo åt Göteborgshålle å som jär bårte Arjeplog, å a Viveka Lundmark (om hä jär na schLäkt vä a Åsa kan I et säg, men I ha nager Lundmarkarom opa sijda – hoijn var bårte Västervijk), å a Helena Carlström, ‘n Vijdselsbåo som båo i LeuL. Hä jär ju bara å gratule:r kwinnen jen för döm tjämpe vä:L, men I nöges få frå’åg: Vorsch håll pijtbåon dell? Hä jär nestan fLeijr pershåon som djill sijda jen som båo södereut å I töck om å sij opa statistijken ötimilla för å sij vorsch jä sette meda jä lä:s – jeg sett ju förstås i Malmberge enLit IP-address’n men, men hä jär ju bara 25 mijl fel.

SchöLw så lämne I bårt ånga igårkwäLst å Han I båo lave ”offre sä” å fåor ope stögon (han breuk et våra schwårbedd) så att I skull få arbeijt vä oppsats’n jen. I ha tjänt mä skråLfäLa då I ha tänkt opa vöre ‘n sko våra inlämne den femte ine december å I ha stresse så mötje vä jobb, ba:na å vä ållt anne så att I hav et konna tänk ensch opa jobbe den. Nö satt I mä vä de kLåkka fem i gåromaftan å satt väl delles håLv fijr, såov dell tjugo över nij, då telefo:n ring’d å så satt I dell håLv fijr då I fåor ine tjåkkdimma för å hä’ämt ånga. I kan medde:L jä att I ha återfått naLta hopp, men hä jär mötje kwar å djära, men I ha la:ne eut ånga åter åt helga å kall’n få väl offer sä åter, stackarn…..

Nö sko I förbere:d naLta dell jobbe a mörrnom, men I sko no sammen gåode gott ikwe:L.

Lev å må!

Annonser

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s