Jen gå: gränsch’n

I jo’obb ju ope Strömbacka å I båo ju ‘n bijt ifrå så I nöges tjö’ör bil’n men dijt å heijm hvor da, å hä ha vöre probLematist å få sä naijn stansch å parke:r för hä jär herregu mötje fåLke som å tåga bilan el epa-traktora sijn dell parkeringen ovaför skåoLa. För över ‘n vecko seda så feck I ‘n motorvärmarpLats ine parkeringshuse å I feck veta eksakt vorsch ‘n låg å vöre man skull djära för å sta’art värmen, men I ha et pråove å heva opå’å ‘n för hä ha vöre så varmt. Delles mårgan jen då I tänkt att nö var ‘e dags. I stoppe ini ‘n öte betångbåLken å djick däda.  Då I kåm dellbaks kLåkka trij så sij I vöre schLadd’n men jär oijdröije å opa ru:ta sett i storkuvä:r där naijn ha skreve: ”Denna parkering betalar jag för” å denna pershåon ha dellåmägen dröije nager streckom för å understroijk allvare ine lappen den – nasom i Zorros mä’ärk om jä förschtå. Ne’e ine hörne så fannsch hä na kLadd som I et ha löckese deschiffre:r, men jä kansche sij vo hä stå?

Hä jär et så att I et kan jära fel – hä he’end åller, men hä skull ju konna jära ne, eventuällt, men I tjänd vöre ond I vart över lappen den, för no kan man väl ändå skrijv ‘n trevligare lapp än hanna. Å et fa’an dra man väl eut schLadd’n bårte ‘n bil som man et eijg schöLw? I töck et om att människa den ha rort öte grejen mijn. I ring’d åt a Malin som jär chef över motorvärmara å fråge om I ha’a fåtta fel – å hon fåtta åssit. Hon ha’a ju schöLw djive mä pLat’s den, för gobben ha ju schLeute.

Hä vijse sä att stöffse som trådd sa eijg pLats’n den et jä:r ‘e, å att I ha’a rätt (åovanLit, nja…..). Om man et jo’obb kwar opa i stä’äll så jär väl parkeringspLats’n förschte som förschwinn fastän dö sko komma dellbaks å vikarije:r opa jobbe dett.  I tråo att I sko gå förbij’n å frå:g ‘n vöre ‘n tänkt egentligen å säg åt ‘n att I oppskatte et  ensch naLta å få hänna ope reuta å schLadd’n oijdröije. Dö kan schwäre å dåmde:r bäst faruL’n dö vell, men dö (el naijn a’ann) rör förbanschkat et bil’n men. I kan sijj gLa eut ope öga men I minsch, å I jär passiv aggressiv nanting. Skrij ‘n lapp om hä.

Urschäkt överlämnes pershåonligen i Södergränd 11.3!

Lev å må!

Annonser

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

One thought on “Jen gå: gränsch’n”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s