Nö kan I ållt om islam – to ga’ang

Eijn ga’ang skreijv I fi’ir sijdom å instude:ringsfrå:gen om islam to ga’ang. Hä var et na råoLit annar ganga, men datora:se jen hängd sä å I schwåor nanting. Än ‘n ga’ang ha I sotte jen å ha et fått nanting gjåort åt mä schöLw ötan nö djäll’d hä å si dell att fLecka kåm å kLåra å å få i bra resultat ope skåoLa åt fredagen. Hä jär geudat mötje döm bö konna opa’n kort tijd, å I håll et vä om ”pedagogiken” om häijn vä läxen att döm sko finnes dell bara för att – hä fennsch modern forskning som seg att hä jär et så növändit för skåoLba:na. Definitivt et, nöges I få lägg dell, om man motive:r hä vä att ånga nöges aksepte:r häijn för söijn djära döm ope högstadie…. Schwåll! Schwåll! Å naLta dell schwåll! I förschö:k å bijt mä ine tånga, men vä håva sagt att få man i sto:rhäft heijm ine låda ‘n månda vä ‘n lapp att hä jär pråov nesta månda att vä et broij åss om hä va’aL i F, för et sko ba:na nöges sette om helgen å stude:r om ‘n Erikssonsch Gusta å vöre han stjiddre runt ine Dalarna för å fLoij onda danschka. Schwåll! Ba:ne mett stress nåo gudihimmeln över häijn vä betoijga redan å då gå a bara i säxan än. Ha I sagt att I töck att hä jär schwållat?

Han I båo lave ståo för middagen ida, å hä jär intressant å sij vöre koncepte mett om Meatless  Monday bara förschwann sönna vä eijn gang. Meatless Monday betoijd att man eijn da bårte veckon vä:L att et ita tjötte för å få ne häijn vä väksthusgasa å töcke, å I töck et att hä jär’n så stor oppåffring som vä håva djåort. FLecka it, men under protest, Pottjen jär ”mättemage” å Han I båo lave it å jär nåijd men avschLeut hvor måndasmidda vä åoLa ”No var ‘e gott, men no ha’a ‘e vöre gåodare vä bacon”. Hvor ga’ang! Han gjåoL mat’n ida, å I seg att hä var et bara eijtt dju:r som ha’a fått djiva lijve sett för åss ida. Hä var stekt opp tjöttbullen, korven å förschtåss bacon, å I tråo tamefankuLn att hä var tjötte ine spagettin å. Hä var et nåkt, men hä pa’asse sä et å ita kåoen å grijsa ida. Hä va’aL vegetariskt i mårran iställe – paLt’n ötan fLäske….. Hä sko läres!
Lev å må!

Annonser

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s