Bara fäLes

I ha’a ‘e ört i gårkwällst – å et bara jeg ötan hela familjen. Jeg å Han I båo lave våor opa konsär vä a Eva Dahlgren å I töckt att hä var bLann de bäste I ha nanschtin sitt å hort. I såg a sist 1991 el 1992 då a var opa Havsbade förscht å ine badhusparken seda om våorn. Om I skull musiksätte lijve mett så skull hoijna håva säks el schu sångom vä opa stjiva –  hon spela ållihåopen i gårkwällst å redan förschtlåt’n då feck I böre å schwoLe bårt tå:ren – då a schånge bijt’n om vem som tend stjärnen då brast ‘e. Hä rann å I var löckli en stand…. Vä våor ma’ang som törke tåren. Hon avschLeute kwe:Ln vä han om ängeln ine rumme å då skråle I åter. Han I båo lave var å lyrisk då vä djing ne:e dell bi:Ln.

FLecka feck et föLe opa konsär, men hon feck premijärföLe opa hocky ine Delfi:n. Hä var visst ‘n trist dellställning, men I håijr att hä jär meijr ‘n regel än i ondatag att LeuL et spela väL – I jär et så insatt, å I hå:L e it så fallit att hä gå väL för stjelletbåon för döm våra i trevLit fåLk så hämst.

I ha’a sist lekschåon ida milla håLvtåLv å tjugoövertåLv å I tråo att I var däda tjugoeijtt över tåLv för bråorn men å elstfLecka hansch skull komma förbij en schwäng. Hä ha töije mä to vecko å komma mä in ine vöre I sko förhåll mä dell vo I jär å dell eleva ope skåoLa så nö jär I ikapp å et så stresse över hä länger. I tåo et ensch heijm na arbeijt över helga ötan I sko våra ”ledi” å så sko I arbeijt vä oppsats’n men om kwellan.  I sko pack in ånga ine bi:ln å fåra opa marten i Åijboijn där I sko handel å honna Frau Furtenbach som ha gjåort grejen där ‘e stå opa måLe våre å som I ha vijse jä föreut. Seda sko vä fåra åt Arnemark för å fijk naLta å seda bär ‘e å dell Hortlax för a sij då eijtt bårte lellpittla:ga spela USM – vä sko heijj fram döm!

Åt söndagen sko vä dellbaks åt Hortlax för då spela FLecka i sammandrag där å I schLepp arbeijt för hä gjåoL vä bårt förra hälga så nö få I nju’ut å handel kaffe.

Lev å må!

 

Annonser

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s