Hä finnsch hopp

Hä ha vöre ‘n leijsam da ida. Farmåora men dödde den här dagen för fämtan år seda å fastän man töck att fämtan år jär ‘n evigheit så tjänsch hä precis likadant den här dagen som då, då matta röcktes bårt bårte föttren mijn. I saken a så gudihimmeln å I kan et tänk opåd a ötan att öga tåres. Hä jär ju tur att man et jär relischö:s för då ha’a I då durre opp ‘n Gud för att tåo a för tidit. I tråo däremot att så lä’äng man minsch ‘n perschåon så leva döm kwar, å I minsch dä, farmor.

Då man tåla om å durr opp naijn så feck I tåla vä han som bestäm om grinda ine kommun våre. Han var väldit trevli å dellmötesgående å då I hämte Pottjen så ha’a naijn vöre där årne….. en större bre’eck å mutter. I muttre naLta. Ja, ja, han vijse ju att vilja fannsch där å I sko ring opp ‘n a mörrnom då I kåm opa jobbe å tack ‘n å frå’åg när ‘n ha pLane:re å installe:r storgrinda som perschonaL’n å jeg ha efterloijst. I kåm et ihog vo ‘n heijt, men I ha skreve opp ‘e opa ‘n lapp.

I håll å va’aL frisk å nö tjännsch hä minder stressat opa jobbe då vä ha bört å pLane:r vo vä sko jo’obb vä fram dell jul. I ha värdnsch bästa jobb å värdnsch bästa kollegom å I kan et ta’ack a Cissi nåo mötje att a bestämd sä för att hä var dags att skaff sä ‘n litar O’oll så att I feck jo’obb. Håva jä naijn kompis som ska’aff ba:n så hä sko pa’ass tidspLaneringen jäde?

I sett vä ‘n hög å papper som I nöges rä’ätt delles mårgandagen, å I jär rättnö fäLa. Snart så kåm Han I båo lave heijm bårte jobbe – övertijd, som vanlit. Hä va’aL väL bra då kuvä:re kåm.

I sko påminn jä om att hä jär tjörkmartnen ope Åijboijn nesta helg. I ha’a gLömt bårt ‘e schöLw. I sko ju fåra dijt å handel bårte Frau Furtenbach som ha disajne grejen där’e stå opa pijtmåle. OM jä sko dijt – å hä töck I att jä skoL – så nöges jä leijt opp a. Lova mä hä! Nesta sönda så konna jä komma dell sporthalln i Hortlax då lage ersch FLecka anårn ‘n hambållscup där å hä jär enda ganga då I et bö tjö:r ‘n mil ensch. I sko et arbeijt där, ötan I sko nju’ut hela dagen.

Lev å må!

Annonser

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s