Positiv men helvittes ond ändå

Vöre jett gå hä å våra löckLi å gLa då man jär skra:L. I ha bört å tä’änk ine samma banom som citate den bårte filmen den I et kåm iho:g: ”Ni kvinnor talar om att föda barn”. I kan et andes, å så jär ‘e som I ha Niagarafalla mett ine ansikte. Å så ho’ost I som ‘n gåmmal tant (å ja, I jär gåmmal, Bergström). I få tråijst mä att hä jär bätter å våra dåLi neu än i december då vä fåra åt Spanijen.

I ha nasom fäLe hä som sko lämnes in ikwe:L  – nittan sidom så naLta meijr än häLft’n jär kwar. Stäm hän? I nöges skrijv milla 40 å 50 sijd. NaLta meijr än häLft’n åodjåort?  Ja, et veijt I. Ja, ja, man få koncentre:r sä opa hä man ha gjåort å tä’änk att man ha ändå gjåort bårt häLft’n bårte arbeijte den. Hålvtåomt  el håLvfullt? Hä jär frågan.

Pottjen ha vöre ope dagis ida å som jä kåm ihog så löckese ‘n öppen ‘n grind bårte dagisgård’n för naij ta:g seda, å han ha ju vöre le:di i nasom ti’i dåga, å tråo jä et att I va’aL arj då I sij att et fankuLn ha döm årne na öte situaschåon den….. I frå:ge ‘n lä:rar å hon sa’a att vaktmästarn ha’a vöre där å låga dell ‘e. Antingen så feck ‘n dåLija instrukschåonom om vo han skull jära el så….. Jä få schöLw dråga egna schLeutsatsom om vo I tänkt skrijv jen.

I tåo eijn a’ann bårte lä:rara vä mä å vijse na vo I meijne. Kårte ovadell ha I töije ätt hon dråo ne stroppen dell je:sanårningen som et jär förankre ine backen nagerst, före satt’n opa muttern å brecka jä sij. ‘n noijfödd ha’a vorke dråga bårt ‘n. Vä håva gummistroppa den opa schLäpe våre å döm sett ha:Lar än vo döm gjåoL opa grind’n den. Kommun kåm å få sä i samta:L i mårran – I var för förbannad ida då I kåm heijm. Om döm som bestäm om såntjen velle tåga opå sä att eijt bårte ba:na kåm sä eut bårte gå:rn å dracken ine Råosån så stå hä ju för döm. Jeg gå et vä opå de. Döm konna je:s in gamLen opa ålderdomshemma å grind in gåLan, men ånga konna komma å gå vöre döm velle? I va’aL sint, å jä töck kansche att I överreage:r, men om hä var jäde ba:n?

Bake lellstögon den legg Råosån å hä finnsch ingen chans att lä:rara konna pass opp åll ba:na. Häijn soijns et bårte gå:rn.

Jen sij jä grind’n som föräldren å ba:na sko passe:r jöning då vä hä’ämt å lämmen ånga våre, å storgrinda den våra bra för ånga nå et…… Lellgrinda användes då BrygganfåLke sko lämmen mat’n åt förschkåoLa. Meijn kommun att et döm förstå sä vöre man sko öppen gröngrinda den? Jär ‘e hä döm velle sä’äj?

Fortsättning va’aL hä i mårran då I ha gått vidare vä häijna – dell Teknik å servicenämnd’n- å vem veijt om et arbetsmiljöverke å sko få sä i samtal – för vöre skull hä våra för lärara om na hende vä naij ba:n då hä beråo opa hä naijn ha schLåssa. Åordförar’n för nämnd’n behöv naLta goodwill nö så I hav hopp att häijn lös sä fort.

Lev å må!

Annonser

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

One thought on “Positiv men helvittes ond ändå”

  1. Et jär dö gåmmal,om man jämför vä dinosauren…..man sij vöre gåmmal man jär då man sij öte barna…..å dö ha ju småbarna så et jär dö så gåmmal

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s