Må en optimist bätter?

Ida ha I lärt mä vöre mötje I förlåor då I så:v länger än dell fi’ir om mörrna. I ha sällan opplevt vöre spännande hä kan våra å vänt opa tiningsbi:ln brått om mörrna å vöre oppfriskande hä jär å gå eut ine snögLoppe ine stövLen å vind’n ine håre å jöning kLeda. I tjänd verkLit vöre I levd ine ögonbLicke den. I tjänd å vöre vedkorgen et var håLvfull ötan heiLtåom då I skull tend en braso, men I feck ju kLe opå mä ‘n gang dell å heva mä eut ine frisklufta. Guschensch, vo hä tjändes bätter ine lungen annar ganga man var eut ine vä:re.

Hä var å tur att I ha’a stege opp sönna brått, för ånga såov ju lä’äng å I velld ju et väck döm vä kaffebröggarn som lev om gåode mötje, ötan I kåoke opp naLta vatt’n å drack en possa å na te som I fann ine skafferije. Hä var tur att I titte den bak, för hä fannsch ändå naLta lukt kwar öte te’e den. Å gott vare ju så hämst å I sankne ju et å dre’eck kaffe alls sönna brått. Den var ju koppen håLvfull vä te å I tänkt vöre passande hä jä:r för lijve mett å ållte sij saker under i stji’in å gLädje å tacksamheijt. Hä tjännsch som om I ha hitte heijm.

Vo meijr ha I honne vä ida? Ja, na som ha vorte lova mä fLeir ga’ang vart bårtröckt ida, men I töck verkLit om å tjänn vöre ho:Le ine mågan väx å hä som I eijn gang (igår) ha kå:Le ångest nö tjännsch meijr som fjäriLa som fLeug å fLätter den ine å döm velle som et lungen ne sä. Hä tjittas å I vell skra’att. TjänschLa att naijn a’ann bestäm över lijve mett tjännsch tröggt opa e vijs. Vo man lärschä då man förschök å sij annorlunda opa hä som rör sä ine skåll’n.

Pottjen ha vöre snell hela dagen för I töck ju nömeijr att ållt ‘n jä:r jär i mirakel å vetta jä na? I få starkare muskLom ine arma då I nöges törk opp drecka hansch opa goLve å I töck att I ha vorte nalta vijgare å. Hä jär et dåLit hä.

Lev verkligt å må gott å I kråma jä å puss jä å I stjick hjärtana åt jä!

Annonser

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s