Sko man eutmåna öde?

Att Pottjen jär en åonaLing å eijn man bö pa’ass visst vä väl redan om, men nö håva vä fått hä bekräfte då förschkåoLa nögese skrijv ‘n töcken den ”incidentrapport” som döm kå:Le ne. Han ha löckese öppen en grind som döm håva opa gå:Ln å knarve eut däda. LöckLitvijs var ju eijn bårte lä:rara oppmärksam å såg ‘n där’n var. Han jär to år å full i Bellman, han observe:r å han jä:r, han omsätt teorija ine praktijk, å sa’a I att ‘n jär to år? I hurves åt att ‘n tåo sä eut, å I jär samtidit ståLt att ‘n ko’ond – om jä förschtå vo I meijn? Nö va’aL hä intressant å sij vöre kommu:n sij dell att häijn åller hend meijr.  Eijn gang jär som vanLit ingen gang….

I sko fortsätte å skrijv naLta opa tema ”Eutmåna öde” för Han I båo lave, råope åt mä att ‘n skull gå eut å schweits na före ‘n fåor opa jobbe, å I tänkt et så mötje opå de men då I titte eut jöning fönschtre stå den faruLn å håll opå vä a:se ‘n dråo heijm för nager vecko seda……

Ätt ‘n kom heijm bårte jobbe så fåor direkt åt ÄLvsboijn för å hämt ‘n motor dell a:se den…. Vo sko man djära? Han dji’ill ju sån’t den, å fastän I kansche et sij värde in’i ‘e så jär han hä å hä få väl räck för mä å. Hä man et förschtå nöges man lämmen.

I fortsätt väl opa de spåre då, hän vä å lämmen hä man et förschtå meijn I. Epostkånto mett som I hav vart ”hacke” i kwe:L å å’åll som I nanschtin ha stjicke i brev åt feck rekLamen om droppan som jär att man va’aL spe:. Ha jä fått i brev bårtå mä så va jä då et öppen ‘e. För att et post’n funge:r i årning så funge:r hä et å stjick bilda bårte telefon heller na vä:L.

I ha honne å häLs opå ‘n snögg å råoLi famille i Norrefjö:r’n. I packe in ånga ine bi:Ln å fåor ‘n schwäng för I ha’a i ärend ätt mat’n. Dömjen våra et bara snögg å råoLi ötan döm våra trevli å. Nö jär’e bara hoppes att I vinn opa fikalotterije den I tjöft å eijn bårte fLecken dömesch. Vinn ‘n Sven-Erik veijt I et vo I jär.

Lev å må!

 

Annonser

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s