Nö jär däcka opa pLats

Om I feck ställ opp i ”Kwitt el dubbelt” opa teve så skull I täveL i ”Han I båo lave-kunskap”. I skull vinn fLeijr miljåon. I berätte ju igårkwäLst att I et ha’a nager vinterdäck opa biLn men å att I tjo’oL sur-dieselbi:ln ersch Han I båo lave. Då I kom heijm bårte jobbe så var ‘n redan heijm å han mötte mä ine dö:rn å sa’a att no ha’a ‘n pLane:re å boijt däcka ida, men hä rängne ju så fördärvat (= hä fjesadroppa naLta). Vo I tänkt å vo I sa’a var to stjilda saker, för I sa’a bara att et djär hä nä, för no kLa:r I ju mä å tjö:r berlingon en dag dell. Seda då vä åt midda:gen så la I dell i väLpLace:re ”Han verk då tåga gåode mötje bränschLe bi:Ln den å han schwåra dåLit då I tjö’ör gas’n i bott’n” – då ha’a I agne kråoken å no sko jä tråo att ‘n beijt ne hart…..  To mineut ätt vä ha’a ite fäLat så skratte I gott för mä schöLw då I tåo korte jen – soddat nanting, men hä ha’a bört å mörken å I skratte där I ståo opa balkången å tjuvknäppt:

I lä:sn som ‘n båok, å hä jär i socioLågist eksperiment hvor gang I vell föränder na jen heijm, för han gå direkt dell ”Nej” gåode gott hvor gang, men hä ha töije femtan år å gåode mötje irritaschåon, men I ha lärt mä vöre haijn funge:r. I nöges föreschLå ‘n förändring trij gang å han sko säg ”Nej” trij ga’ang. Seda tag ‘e et lä’äng före ‘n kåm dell mä å föreschLå eksakt samma sak som I ha sagt åt ‘n trij ga’ang. Fåtta jä vöre illspekot I ha honne våra före I lärd mä hänna? Hä tåo mä nasom å’ått år å säg att vä skull må’ål hwitt å tapesche:r ne tjällarn, å bögg för trappen å måL han å hwi:t å så ”kom ‘n opå bara sönna” att vä no ändå skullt tjö:p na hwi:tfärj å böre må’åL å lägg noijtt goLv.  Då I nö fä’äL oppsats’n jen så sko vä böre renove:r ovadell å vä meijr hwi:tfärg å tapetren å dellåmägen bögg om tjöke. Då vä böre vä hä så sko I föreschLå att badrumme å bö få sä i noijtt utseend å bögges om årdentLit – eijn gang. Döm ander to sko I hinn vä före marsch tänkt I.

Nö sko I skrijv naLta meijr om ‘n Bourdieu å hoppes att I et sammen där I sett. Hä jär tjuå’ått gra’a jen i tjöke för I e’eL som en geud för att bLeutoveralls’n å skånn å hanschka å mössa som Pottjen kom heijm vä bårte dagis var täckt ine sand’n så hä åkt in ine maschi:n å nö häng hä opa törk en ötvä mä. Tjuå’ått?  Hä jär gåode varmt.
Lev å må!

Annonser

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

One thought on “Nö jär däcka opa pLats”

  1. Kull, så höbLa kul att’e finnsch en bLogg opa pijtmåLe …
    I’havet veta ne föruou, men nö väjt I. I sko koll så möche här går å då’I ha tid.
    Ha’re
    N’CalsonschBrage borta Schunes, nömäir i Uppsala.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s