Jär huvude schwagt få kråppen lijd….

Hä jär gåode råoLit å sij vöre mang som läst inLägge som I skrejv igår. Hä vart nasom trängsel jen opa bLåggen å I skratt för mä schöLw för att I tråo att jä vart naLta leure bårte rubriksättningen. I kanske nöges start opp ‘n sexbLågg? Vo seg jä? Hä tjännsch et så tråoLit….

I ha vöre å jo’obb ida opa Backa, å I ha’a migräntjänning då I vankne men I feck bårt hä under dan, men nö jär’e dellbaks som i brev opa post’n. I samne lave Pottjen då han la sä kLåkka håLv å’ått å I vankne vä i röck å vä meijr iLt ine skålln än före då FLecka kom heijm bårte träningen i Sjuness. I djick å la mä åter direkt, men I kond et sammen för hä var ju som vanLit na I ha’a gLöijmt å å jä sij ju vorsch I sett nö. Värschte jär att I nöges opp kLåkka sex a mörrnom för å fåra in åt sta:n för å arbeijt eijn ti’im å I veijt att heuvevärken jen et kåm å våra na bätter. Hä var lä’äng seda I ha’add migrän å hä jär så typist att ‘n kåm då man jär meijr stresse än vanLit, jobb, skåoLa, ba:nkalas, beschleut om vorsch man sko jobb om våorn å om man nanschtin skull få tåga i kLijv å berätt för ‘n vo man gå omkreng å funde:r opa…. Hä böre å bLi’ink framma öga å då veijt I att to dåga minscht få I lijd för hä.

Hä jär bara å stå eut, å veta att i januari nesta år så kan I leut mä dellbaks för då jär arbeijte mett gåodtjänt å I kan schLappen å då I kåm heijm bårte jobbe (vorsch än hä nu jär) å håva kweLan för mä schöLw å för ba:na å I vell åller nanschtin håijr na om ‘n Bourdieu, eller om eutveckLingspsykologi, el om reliabilitet å validitet ine underschö:kninga. I längt delles I kan sätte mä ine soffa å sij naijn bra serije ötan att tänk opa hä man nöges jära iställe. 17 januari – då fankuLn! Hä böre närm sä.

Hä jär nållväre eut neu – hä schLåo just om dell 0,1 minus opa mätarn jen ine tjö:ke. I refLekte:r vöre löckLi man va’aL åt hä i marsch å vöre åoLöckLi I tjänn mä neu då man nöges böre knoijt fast biL’n öte väggen.

Lev å må!

;

;

Annonser

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s