Vöre ‘n penis kan få mä å tapp koncepte

Jen sij jä snillebLixt’n FLecka kom opå ätt a kom ihåg na som a ha’a sitt opa ‘n biLd nest ‘n kompis – Pottjen feck ‘n tå’årt bårte chokLabollssme:t. Han holl å ita iheschä. Åll ander å.

Nö böre inLägge:

I håta å va’aL överraske – hä spela som ingen råll vo hä djäll å I tråo att hä jär djuft råote ini: mä seda lä’äng. I tråo dellåmägen I kan säj eksakt den händels som gjåoL mä så beschwiken att I från den standa håta hä’ä som I et tjänn dell. I töck et om då hä ring bake dör’n ensch om I et veijt vem som stå där.

I veijt et, men en jul då vä bå’ådd ine lärarbåostan opa Storfors, å vä bådd där delles I var sju år, så fannsch hä julkLappa under grena, men man feck åller nanschtin öppen i paket före hä vä samLese ållihåopen ätt Kalle Anka om aftan. Hvor föremidda: så kom morföräldren mijn å åt lunch å lämne å paketa, men man feck som sagt et öppen naij. Eijn jul – å han I kom ihog neu som han som förschtörd ålltihåopen – så sorre I väl så mötje om å få öppen i paket så måora men gav vä sä å sa’a att I feck öppen eijtt, bara eijtt. I vä’äLd nåoggrannt eut i stort å hart paket, för I ha’a ju lärt mä att man et töckt om mjukpaketa så mötje, såcken, tråjen å töcke waller.
Sij jä mä framma öga jäde? En lit’n gullat å snell fem el sexåring vä öga foijLd bårte förväntan å löckLi nanting? I schLeijt opp pakete den å den ine vare i påslåkansset – å et fankuLn var’e ju na å få, I vart så beschwiken att hä konna jä åller tråo. I minsch hä som om hä var igår, å måora men – åopedagogen – vägre för å leta mä öppen i anne paket. Vo:för ha I åller förstått.

I lä’ärd mä gåode snabbt vä åra vöre man ondvijk överraskninga göning å list eut vorsch föräldren djöijmd julkLappa, ell vorsch döm stoppe listen där döm ha’a skreve opp vo man skull få – ida veijt I dell eksempel att ‘n paLtgroijt ine ‘n matkällar jär i helljockes dåLit stä’äll å djöijm na, men morschan använde hä fLeijr år för nasom vosomhelst. Neu när I jär nestan förte år så ha I perfekte häijn göing att åller önschk mä na å bara be om meijr betänketijd delles hä jär förseijnt å man få ‘n schLant i ställe.

Nö håijr I ju att naijn bårtå jä frå’åg: Men vo:för et säg åt måora den vo hä jär dö vell håva å bed ‘a gå å tjö’öp hä åt dä? Hä jär en bra frå’åg å I ha pråove hä å to ga’ang; förschta ganga sa’a I att I velld håva to lju:slöckt bårte textilaffär’n i Småstan, men döm skull våra schwårt å fann a et schwårten så bödd a et tjö’öp nager löktom. Julaftan de åre, då I öppne pakete så var där to lju:slöcktom. ProbLeme var ju bara att döm våor rö’ö. Ha a spåra kwitto? Icket – för hä jär a et.
Höst’n ättått så peke I opa ‘n du:k ine ‘n kurrant å tråo jä et att I få ‘n duk dell julkLapp? ProbLeme den ganga så feck I duken som var opa annar sijda å et alls var leka snögg som han I velld håva.

Ja ja, häijn vart en lang introduktion dell poängen men. Pottjen våre foijl to år ida å I sko berätt naLta för jä om vöre överaske man kan va’aL ibLand.

Vä ha et nager förhoppningom om å få nage meijr ba:n ötan vä våor gåode nåijd vä FLecka våre å hon ha’a honne va’aL ni’i då vä vart överraske att eijn dell var på väg. Eftersom I et töck om å va’aL överraske så gjåoL vä ultraljudsunderschökningom å et minder än to ga’ang feck vä håijr att ållt såg fint eut å att vä skull få en fLeck dell. I handLe kLeda å holl å böre tapescher ine ba:nkammarn, men I häggde mä då I et kond bestäm mä om I velld håva rött ell råsa den i’inn. Hä vijse sä våra gåode tursamt.

Då I låg där i Sunderboijn så sa vä ju att vä visst om att hä var ‘n fLe’eck å opa sistultraljude fråge barnmorschka mä vem som ha’a sagt att hä var ‘n fLe’eck å I berätte ju att eijn var chef den o’opp. Hon sa’a åssit meijr.

I sko et berätt na om vöre ången kåm ut för då vell I spoij, men då vä ho’oL vöre ången skreijk så fråge barnmorschka om vä ha’a honne sij ba:ne å I sa’a ju att nä, men I ha ju honne sij att öga våor bLå å hår’e var ljust. Hon fråge mä åter: ”Men har du sett barnet?” å sträckt fram ången ötan kLeda framma öga mijn å I ållt I kond få fram opa schwenschka var: ”Men….. Det är ju en pojke!”. I ha åller nanschtin vorte så schocke över att sij en ”snorkas” framma öga. En påijk – vä som ha’a döft fLecka redan dell Hannah Magdalena.  Inga kLedom å inge nammen ha’a Pottjen under fLeijr dåga, men jeg ha fått mä ‘n bra överraskning å ‘n bra historija å berätt åt jä.

Lev å må!

Annonser

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s