Jiver å Jiverbåoden – en rätteLs.

******

I feck mä över skåll’n igår om inLägge om Jiver så I nöges jära ‘n rätteLs som hä kåLes opa reporterspråk:

Hä var inte överschwämning i Jiver ötan hä var ine Jiverbåoden. I vell bedde döm som båo i Jiver så mötje om urschäkt för I visst et att man et vell drågas över samma kam som döm som båo i Jiverbåoden.
*****

Fastän I vi’isst att dagen jen skull komma så jär I et bereijdd opå’ån. I ha et fä:Le na som I skullt ha gjåort å vöre sko I löckes få opp Pottjen å jära mä schöLw fäLa ötan å ta’app förschtande. Hon lova mä veckon eut, men et ho:L nesta generaschåon löfte henasch. Ja, ja, I få hå:L eut schöLw å förschö:k å våra årganise:re å effektiv vä den tijd I ha:v för mä schöLw – I ha ju nestan fäLe förschtdeijLn öte arbeijte mett å som I ha sagt föreut så bö hä et våra bra, bara hä va’aL gåodtjänt. Just neu jär ‘e bara uselt å hä fennsch åssit ötij’e som kan gåodtjännes – men hä breuk ju å’årn sä för mä. Häijn djäll ju bara i to å ‘n håLv vecko, seda veijt man et na…… Hä va’aL naijn kråon åt ånga då vä fåra åt Spanijen över juLhäLja. (Frukt’n den opp jär na I hoppes att I sko få å naijn som vell fjä’äsk för mä).

Ida framför datorn så hav I jobbe vä åoL som I håll å spoij åt – tråo jä mä et så si schöLwen:

reliabilitet, validitet, bortfall, metod, kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder, konfidentialitet, forskningsetiska principer, nomotetisk.

Waller som et ha:v naijn måotschwariheijt opa Måle våre som I veijtt, å I jär så leijss att jä konna åller förschtå. I nöges då fortsätte vä de neu så vä få håijres meijr i mårran kwe:L om I överle:v dagen.

Lev å må!

;

Annonser

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s