I tråo att I ha bränt mä ine såoLa ida

I da ha I sotte eut ine såoLa hela dan å bara mått gott ine grannväre. I förstå et vöre vä konna håva så fint vä:r ötan rängen å bLåst i fLeir vecko – breuk hä et våra gåode bLöutt om höst’n? (Jä som nö båo krengom sta:n veta ju att I lö’ög, men I läst ine tiningen att kommun våre önschk att vä va’aL förtetritus’n männischom inom nager år å då djäll’e ju att vä låck hijt sörlänninga vöre som helst. Gud i himmeln vo hä rengen å man vänt sä ju då hä pLi’ing bake dö:rn att hä jär ‘n Noa som sä:L biljetta dell arken hansch. Man kan ju knappt gå dell Låda ötan å spoij för å’åll maska som ha kröpe opp bårte marka. I hurves då I tänk opå’de.

Vo jära jä då hä rengen? Man vell just et jära na, fast no finnsch hä grejen man bö jära. I öppne i paket vä’n båok i feck ine Låda om fredagen å den öppne sä hela arbeijte mett som I tjämp vä, jöning å titt ine båoka den. I längt delles a mörrnom då I ha stjicke ba:na ope skåoLen å Han I båo lave arbeijt å I ha sex timom för mä schöLw ötan å va’aL åbröte ine arbeijte.

I ha’a beschLeute mä för å båka bullen ida, men I schLeute bårt hä då Pottjen var gnällat så hemst å I såg vöre illspekot I sku bö våra. Hä jär lindrit för humöre å tjö’öp bullen opa koopera. För att et säg vöre lindrit hä jär å schLäpp disk opp bånka den. Vä håva i storkalas nesta sönda så I nöges väl angasche:r mä naLta öte vo doppes som finnsch heijm.

I ha leijte opa bLåkke å ida, men et fankuLn finn I hä I vell håva. No jär’e väl ändå märkvärdit vöre hä funge:r. I finn åssit. I leijt nager hyllom, å ‘n hatthyll som vä sko håva ne’e, å där vä håva snö:e in opa ‘n modell som IKEA et sälle länger å som deuk opp då å då, å sist’n misse I å ring opa. I schwä:r et så lite över hä. Han finnsch ju vöre mötje som helst i södra lande, men man kan ju et heva sä dittden för ‘n hy’yll. Än!

Jär man et eut ätt na speciällt så kan man fy’ynd däcka dell förbannels, snöschLungen, ba:nkLeda, soffen å gammelbiLan. Man kan hoijr sä i rum i Jukkasjärvi, tjö:p sä ‘n piedestal, el ‘n pedestal, el ‘n pidistal, ‘n fotölj, ‘n fåttölj, el ‘n fotölg. Han I båo lave titt ätt traktora, men I ha satt ne fåota å ätt to-förte incident’n så hå:Ln så gåode lungen. Nö jär ‘e hydrualcylindrar som ‘n leijt å ‘n sä:l visst na som heijt ”rotator”, men hä jär då ingen som ha ringt än opa annonsch’n. )

Nö sko I tö’öm diskmaschi:n å pLane:r veckon som kåm.

Lev å må!

Annonser

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s