Vo jär’e som gå å gå……

Gå jäde kLåkkom ålldeijLes för fort å? I veijt et, men I töck att I hinn et meijr än stijg opp så sko man gå å lägg sä åter å ÅSSIT ha man fått gjåort. Ja, I änder mä väl som vanLit, man ha et fått så mötje å värde gjåort.

I ha visst honne vä å våra opa bibliote:ke opa universchite:te i LeuL ida, å den la:ne I gåode mötje, å I insåg att om man vart eutbiLde dell bibliotekarije opa förtetaLe som kwinna som hjört mä så indjick et att håijr vo andra männischom seg å et heller feng döm gå nager charmkurschom. I gjåoL förschtåss hä I jär bäst, bögg opå såra I hav opa tånga men från hä I få håll å bijt ini:’n. Et nåo vä hä så skull I la’an hä som var skreve om pedagogik å töcke waller å tråo jä et att loijsrö:re ovadell holl å bLink så att I feck tjänning å migrän.

Då Han I båo lave feck håijr att I pLane:re å åk in åt Porsön så frå:ge ‘n mä om I ändå et skull konna djära ‘n en tjänscht, å dåm som I var så sa’a I ju ”schoooooo” (jä veta väl vöre hä låt? ‘n inåtandning som betoijd att man håll vä naijn ann).  SkåoLa legg ötva i industrijområ:d där hä fennsch ‘n bilskråot, å jä förschtå: vöre häijn schLeut, å I skull bara bö gå in å frå’åg om döm hadd naij ”pedalställ dell en toförte automa:t”. ProbLeme var ju att då I kåm dijt var ‘e ju som att komma dell Aleppo i Syrien, där et ensch syrianara velle våra. Hä såg eut som om ställe den ha’a vorte bombe å.

Seda var I in å titte opa tapetren delles vä få tijd å böre må’åL å tapesche:r ovadell ätt ju:L naijn ga’ang, å så gjåoL i misstage å gå in opa K-rauta (döm heijt na anne men I kan et ståva ne) å I feck en flashback åt El-giganten opa backen. Nö var ‘e naijn ine perschona:Ln som nögese berätt för ‘n kund vöre allergisk ‘n var å vöre beschwällit hä ha’a vöre å fåra nest läkara som åssit kond jära. Nöges man berätt töcke åt fåLke man et tjänn? Jörskåll!

Då var’e heijm å hämt Pottjen, handel opa Koopera,  värm opp na mat, fåra åt stan för å skaff lagoveralls’n åt FLecka å seda fåra vä ho:n åt Sjuness, sette där i to tijm, för å fåra heijm å städa opp naLta å start ‘n machi:n å twett å så nö sko I snart gå å sova då I rättnö ha fä:Le häijn. Jä sij ju – I steijg ju noijest opp å nö jär e dags å gå å Lägg sä.

Värschte jär ju att I nöges åt Ume i morran.

Annonser

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s