För fa:ne!

Nö hav I stjicke in arbeijte mett som skull in a mörrnom, nö hoppes I bara att hä do:g å att I kan fortsätte som I ha pLane:re vä de. Hä tjännsch gåode gott, men hä maL ine måggan då man et veijt om hä räck dell. I sko vijs jä naLta bårtij’e men I kan ju et leta jä sij så mötje än.

Han I båo lave kom heijm dell åss ida, å Pottjen var löckLi, å Flecka å förstås, men hon ha et tijn vä ‘n för hon skull fåra in åt sta:n å gå för förschtganga opa Tjejkwe:Ln döm anårn. I schLäft, tack å lo:v. VöresomhäLst så ha’a ‘n tjötte vä sä så noijest hav I kåoke tjöttfärschsås’n ine paLtgroijta dell hela boijn,  tråo I. Hä kan vara bra å finn åt ine fry:s’n de dågan man et kan hitt opp na å ita, el döm gangen man et ha na mötje tijn å domdär ine tjöke.

I ha å honne våra iväg åt Porschnese för å kLepp mä nest a Pernilla å hä jär nö eijn som I töck om. Hon jär djift vä ‘n ka:r som fLeug i luft’n gåode gott vorenda dag, men a ve’erk då gLa ändå. Vackra banom ha döm å – å så foiL a åra snart så inLägge jen få tje’en som i kårt opa stordagen henasch.

I ha hatt schwå:rt för å hitt naijn som I lijt opa vä håre mett å I ha no boijtt kLepperschk fämtan gang – et att döm ha vöre dåLi el att I ha naijn avance:re hårstil som et naijn kLa:r å, men döm ha skaffe sä ånga å döm ha vöre ledi, el så ha döm tåLa om sån’t som I et jär intresse:re å, el så ha I sitt leijd eut då I ha gått däda. Ja, jä förschtå vo I meijn, va? I meijn ju leijd ine håre, rest’n kan ju et naijn jära na åt den korta stand I sett den ine ståoLn.

Vä håva djupa diskuschåonom å så skratt vä ötemilla så tåren tri’ill, å så waller vä naLta å så skratt vä å så va:L hä naLta skwaller å så skratt vä. Hon jär ‘n bra männisch. För fane!

Annonser

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

2 reaktioner till “För fa:ne!”

  1. Flött et deLl Deppis (eller Messaure), för i trou et att döm håva internet (å i sku sanken bLogga)… I vart gla borta å lä:s att du koke tjöttfärschsås’n innä paltgroita å i förstoa åssit borta arbeite dett så i trou hä jär intelligent nanting å du nögges et oro dä! (Eller så betoijd hä åssit att it i förstå vo dö skrijv (då i jär stömLat) män då nögges i ju fLött deLl Deppis å så vahL i deppi å så vahL hä beshväLit…) Njut å må!

    1. Hä va’al ingen fLött dijt el åt Messaure. I sta’an ‘n stand där I jär fast I nöges no åt Bod’n ida – hä jär i trist stä’ll ÖTAN i råoLit namen som Deppis……

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s