I kan no jobb opa turistbyrån, Linda…..

I ha vöre opa sajtsi’ing i kwe:L å I tänkt deijL vä mä å intröcka mijn vä jä. Jä få däremot inga biLdom för hä var så herregu mört då I gjåoL ”reijsa” den. Om jä et jär så tijd åt Råkkness å åt Sjuness så konna jä ju schwäng förbij nesta gang jä et ha na å djära iställe för å sätte jä framma teven. (Jä som nö båo södereut, få väl pLane:r naLta meijr vä fLeugbiljetta men hä årn jä no säkert).

I nöges ju stjuss FLecka ope sporthall’n i Sjuness to gang i veckon, å i kwe:L så holl I å gresen där I satt bake ratt’n å I sa’a åt a att I bara skull schLäpp å a för I nögese tjö’öp mä na å dre’eck ope macken i Råkkness. Jä som ha vöre där, el reijnt å båo där veta ju vöre langt milla hä jä:r – en trebråo stji:L boijan åt – jär ’e ensch ti’i meter? Hä skull vara råoLit å veta voför dom et schLåo ihåop boijan lä’äng dellbaks. (Nö vell I egentlijen et veta hä, men om hä nö fennsch naijn historijelärar kan han el hon – I vägger för hen, skrijv ne voför män et vä så ma’ang åoLom).

Trebrånn jär vacker å gåLan å heusa som stå ötvä vägen våra vacker döm å, å hä ve’erk som att boijn (Råkkness) ha stått sti’ill i tijn.  Hä var grannt nanting. Lellboijan den, som jär eijn å samma, ha bra vä service: en mack som ha öppet dell ni’i, Sigvards – dijt man åkt då man var lit’n å föräLdren handLe råijkefLäske, vöre I nö kan minnes hä, i matställ, ’n affär där döm sälle tapetren, å veta jä na? Döm håva ’n bankomat den ötvä vo I tråo var sparbanken. Herre je, vä som båo ine boijn men nöges end åt Åijboijn för å hämt penninga. Hä jär stjillnen opa stjit’n å pangkakon.

Ida ha I å vöre in åt sta:n för å trä’äff a Cecilia som jär en ”sexig bäst” å  I löckese å träff fLeir bårte kolle:gen henasch, a Anna, ’n Mats, a Jenny å dellåmägen a Doris som I ha tåLa om föreut häLse opå mä haijn ganga – hon breuk et ållte djära hä. I töck om döm ållihåopen å I hå:L tumma mijn, men nö sko I et tåLa meijr om hä.

Han I båo lave då å då, kom visst heijm i mårrankwe:L seg ’n, å vä få väl sij om vä tjänn åt ’n. Pottjen fann ’n mö’öss ine ’n lå’å å I sa’a åt ’n att hän var ”pappas mö’öss” å då lukte Pottjen ine mössa å sa’a vä ’n mijn å sanknen ”gott”. Han jär gåode gullat, fast I vell sälle ’n ötemilla.

Lev å må!

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s