Hä do:g vä kranvattne å….

Då FLecka trä’än hambåll i Sjuness å I nöges håva Pottjen vä mä, så konna vä et sta’an ine sporthalln för hä fensch ingen Läktar el nagerst man kan leta ‘n spreng omkreng. I vä:L att fåra nagerst vä’n iställe å håva naLta kwalitetstijd vä ‘n så ‘n sko lärschä vöre man sko våra i sociala miljöom. Hä pass bra å fåra opa affäran om kwellan då hä et jär så ma’ang omkreng för då bö I et höv fres frå så mötje.

Ha tag omkreng trette mineut seda så håll I opå å va’aL geudat hä ‘n et hoijr förmaninga mijn. Ida åkt vä in opa matvaruaffärn ope backen å hä börje bra – han jär intresse:re bårte ållt som sno’orr å fe’err å hä fensch ju fLäkta ine take opa ‘n affär så han gå mestadeijLs å sij oppätt take ell så lägg ‘n sä ne å kontrolle:r att tjylsystema ine frysboxa funge:r. SchöLw stå I mest å få stjämmes, men I tag heller ‘n å’ång som sprent omkreng å häLs opa åll som en sij å som pe’ek åt ander männisch å sko vijs döm na som ‘n ha fonne, än naijn stjitång som ra’aL  å beijs å rijv ne grejen. Om bane mett gjåoL så, så skull I no dåijj tråo I. Opa biLd’n ovadell så ha ‘n honne vrijd opa majonästuba opa annar rada å så fann en na ännu meijr intressant den bak.

Ätt ‘n håLvti’im å socijal träning så fåor vä opa Storfors där I kan läsa pitetiningen å schLappen å en ströko.

Hä va’aL naLta konsumentopploijsning opa bLåggen idag. NaLta waller-skribent’n feck i tips att Kokosvattne var perfekt å dre’eck om man velld va:L oppfriske å peggen dell, å ätt stressamorgan våre så fann I ‘n fLask opa priva:t’n å I tjöft’n. Vo sko I sä’äj? Hä var så nåkt att I ho:l å spoij. Hä gå som et å förkLa:r vä åoLa vöre ugLit hä var. I fråge Pottjen om ‘n velld håva naLta dre’eck å jä skull ha sijtt mijn han gav mä då’n feck hän ine monn. Han såg så ajntjeLi ut, som om I reijnt å ha’a schLöje ‘n. FLaska stå ine tjy:Ln om hä jär naijn som vell håva. Men jä ha vorte varne!

Lev å må!

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s